• Giáo trình Hệ thống điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống điện ô tô trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống điện trên ô tô như: hệ thống khởi động, hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng – tín hiệu, hệ thống điện động cơ và hệ thống phụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây.

   85 p hnivc 23/03/2022 39 0

 • Giáo trình Hệ thống điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống điện ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng, yêu cầu của các hệ thống điện – điện tử trên xe ô tô + Mô tả được kết cấu – hoạt động của các hệ thống điện – điện tử trên ô tô; Giải thích được các ký hiệu quy ước trên sơ đồ mạch điện; Phân tích được các thông số và đặc...

   127 p hnivc 23/03/2022 26 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng )

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng )

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu tạo của các bộ phận hệ thống phanh; Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh.

   41 p hnivc 23/03/2022 23 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển bằng điện tử; sửa chữa mạch nguồn ecu; sửa chữa các cảm biến và các tín hiệu điều khiển trên động cơ phun dầu điện tử; sửa chữa mạch điện kim phun nhiên liệu;...Mời các bạn cùng...

   80 p hnivc 23/03/2022 24 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên hệ thống phun dầu điện tử; Sử dụng và phân tích được các mạch điện trên hệ thống phun dầu điện tử. Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và lựa chọn được biện pháp...

   56 p hnivc 23/03/2022 20 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lái xe (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu trong buồng lái xe ôtô; Kỹ thuật cơ bản lái xe ô tô; Lái xe ôtô trên các loại đường khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p hnivc 23/03/2022 20 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trong ô tô. Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trong ô tô. Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS trong ô tô.

   45 p hnivc 23/03/2022 20 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái - treo (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái - treo (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái - treo với mục tiêu giúp các bạn có thể củng cố kiến thức lý thuyết đã học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong hệ thống Lái và hệ thống Treo; Trình bày được quy trình tháo lắp- kiểm tra- sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống lái – treo; Phân tích đúng các hiện...

   70 p hnivc 23/03/2022 24 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel; Trình bày được các nguyên nhân hư hỏng và lựa chọn được biện pháp khắc phục trên hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel.

   79 p hnivc 23/03/2022 26 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu tạo của các bộ phận hệ thống phanh; Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh.

   41 p hnivc 23/03/2022 22 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 1 (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 1 (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống điện, linh kiện điện tử, cơ sở lý thuyết và cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động, hệ thống cung cấp điện và các mạch điện điều khiển hệ thống. Hướng dẫn các phương pháp tháo lắp, kiểm tra...

   96 p hnivc 23/03/2022 18 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 2 (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 2 (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện ô tô 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống điện, linh kiện điện tử, cơ sở lý thuyết và cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ chiếu sáng, tín hiệu, gạt mưa-rửa kính các mạch điện điều khiển hệ thống.

   74 p hnivc 23/03/2022 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số