• Giáo trình Hàn đắp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn đắp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Hàn đắp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên giải thích đúng các phương pháp làm sạch chi tiết hàn; trình bày đầy đủ các loại que hàn, dây hàn, thuốc hàn, khí bảo vệ dùng trong công việc hàn đắp; tính toán chế độ hàn phù hợp với từng loại vật liệu và chiều dày của vật liệu.

   51 p hnivc 27/08/2023 37 0

 • Giáo trình Tính toàn kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Tính toàn kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Tính toàn kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên nhận biết chính xác các loại vật liệu chế tạo kết cấu hàn; nêu được công dụng của từng loại vật liệu chế tạo kết cấu hàn; tính toán đúng vật liệu hàn, vật liệu chế tạo kết cấu hàn khi gia công các kết cấu hàn;...

   69 p hnivc 27/08/2023 37 0

 • Giáo trình Hàn ống công nghệ cao (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn ống công nghệ cao (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Hàn ống công nghệ cao (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên giải thích yêu cầu kỹ thuật khi hàn các loại ống chịu áp lực cao, ống chịu nhiệt, chịu ăn mòn hoá chất; chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hàn đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn; chuẩn bị mép hàn sạch hết các vết dầu...

   57 p hnivc 27/08/2023 40 0

 • Giáo trình Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Tiện trụ ngắn, tiện trụ dài (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của nội qui và những qui định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; phân tích được nguyên lý gia công, độ chính xác kinh tế, độ chính xác đạt được của các công nghệ gia công cắt...

   89 p hnivc 27/08/2023 10 0

 • Giáo trình Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên liệt kê đầy đủ thứ tự các bước thực hiện một quy trình hàn; đọc thành thạo các quy trình hàn; phân biệt được các quy trình hàn; thiết lập được quy trình hàn.

   73 p hnivc 27/08/2023 13 0

 • Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục đích giúp sinh viên nhận biết được các loại vật liệu dùng trong hàn khí như: Khí ô-xy, khí cháy, que hàn, thuốc hàn; vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn khí; tính được chế độ hàn, chọn phương pháp hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên...

   50 p hnivc 27/08/2023 15 0

 • Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Hệ thống quản lý chất lượng ISO (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên nắm rõ các khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000; hiểu được các vấn đề căn bản về chất lượng và quản trị chất lượng; thiết kế cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000; hoạch định hệ thống...

   55 p hnivc 27/08/2023 11 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục đích giúp sinh viên trình bày được đặc điểm, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số vật liệu thường dùng: gang, thép cácbon, thép hợp kim, hợp kim cứng, ceramic, vật liệu phi kim loại, dung dịch làm nguội; nêu được một số khái niệm cần thiết...

   65 p hnivc 27/08/2023 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn - môi trường công nghiệp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn - môi trường công nghiệp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn - môi trường công nghiệp (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục đích giúp sinh viên trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn;...

   88 p hnivc 27/08/2023 11 0

 • Giáo trình Điện cơ bản (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Điện cơ bản (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Điện cơ bản (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục đích giúp sinh viên trình bày chính xác các biện pháp để đảm bảo an toàn điện khi vận hành máy; nêu được chính xác cấu tạo và cách sử dụng các loại đồng hồ đo vạn năng; phân tích, vẽ đúng sơ đồ nguyên lý hoạt động của các mạch điện chiếu sáng cơ bản.

   69 p hnivc 27/08/2023 14 0

 • Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Nguyên lý chi tiết máy (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục đích giúp sinh viên trình bày nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy; tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động; nắm được nguyên lý cấu tạo cơ cấu, khái niệm cơ bản về khâu, khớp, bậc tự do;...

   69 p hnivc 27/08/2023 13 0

 • Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn với mục đích giúp sinh viên trình bày đúng những nội dung và những nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức sản xuất một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ; có kỹ năng tự tổ chức quản lý một cơ sở do mình làm chủ hoặc một phân xưởng trong một nhà máy.

   23 p hnivc 27/08/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hnivc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhnivc286310vi