• Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi & đáp án lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 29 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/04/2020 31 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 32 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 16 0

 • Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   10 p hnivc 27/04/2020 32 0

 • Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   9 p hnivc 27/04/2020 79 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/03/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số