• Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin

  Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế web là Biết các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các website tĩnh. Biết những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web bắt đầu từ HTML đến HTML5, từ CSS đến CSS3 và từ Javascript đến jQuery để có thể nhúng các xử lý vào các trang HTML, lập trình Web ở mức client-side. Biết những kiến thức nền...

   87 p hnivc 27/08/2021 19 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm Rose để thiết kế hướng đối tượng. Cấu trúc chung của giáo trình này bao gồm 9 chương, phần 1 giáo trình sẽ bao gồm những kiến thức cơ bản về: Khái quát...

   140 p hnivc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động, biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình, ví dụ áp dụng, mã trình phát sinh trong rose. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   98 p hnivc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình Lập trình PHP căn bản giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP cũng như kỹ năng lập trình mã nguồn mở. Cấu trúc chung của giáo trình này bao gồm 10 đơn vị bài học. Nội dung chính của 5 chương đầu bao gồm các bài về: Tổng quan về PHP, ngôn ngữ PHP, phép toán và phát biểu có điều kiện, biến form và...

   68 p hnivc 27/08/2021 12 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những bài học sau: Hàm và tập tin trong PHP; chuỗi, mảng và kiểu DateTime; My SQL; PHP và database; xoá, cập nhật dữ liệu dạng mảng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   115 p hnivc 27/08/2021 12 0

 • Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web này cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin những kiến thức căn bản về thiết kế web như: Các khái niệm cơ bản của thiết kế Web, quy trình thiết kế Web, các thẻ HTML cơ bản, các công cụ và phần mềm để thiết kế được giao diện Web, lập trình với ngôn ngữ ASP.NET kết hợp với cơ sở dữ liệu để tạo ra các trang Web...

   278 p hnivc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống webserver và mailserver

  Giáo trình Quản trị hệ thống webserver và mailserver

  Giáo trình Quản trị hệ thống webserver và mailserver gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về hệ thống web; Quản trị máy chủ ftp server; Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử, Giới thiệu về mailserver;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hnivc 27/08/2021 12 0

 • Giáo trình Thiết kết web cơ bản (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Thiết kết web cơ bản (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Thiết kế web cơ bản được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập môn học Thiết kế web cơ bản đang được giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin, trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật TP.HCM. Nội dung giáo trình gồm 5 bài được biên soạn bám sát theo đề cương môn học Thiết kế web cơ bản và dựa theo các tiêu chuẩn thiết kế web hiện hành.

   171 p hnivc 27/08/2021 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chụp ảnh (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Kỹ thuật chụp ảnh (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Kỹ thuật chụp ảnh cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược về nhiếp ảnh; Căn bản về nhiếp ảnh; Máy ảnh kỹ thuật số; Ống kính; Các chế độ chụp ảnh; Bố cục; Đường nét và biểu cảm trong nhiếp ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hnivc 27/08/2021 12 0

 • Giáo trình Xây dựng ứng dụng web(Ngành: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Xây dựng ứng dụng web(Ngành: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Xây dựng ứng dụng web cung cấp kiến thức nền tảng về ngôn ngữ HTML, Javascript, C#, giúp học sinh sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến viết ứng dụng trên web chạy trực tuyến trên mạng.

   178 p hnivc 29/07/2021 16 0

 • Giáo trình Thiết kế đồ họa 2D (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Thiết kế đồ họa 2D (Ngành: Thiết kết và quản lý website-Trung cấp)

  Giáo trình Thiết kế đồ họa 2D được biên soạn theo đề cương Chương trình đào tạo của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Giáo trình giới thiệu giao diện, công cụ, các lệnh trong phần mềm Illustraotor CS6. Phần mềm Illustrator có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án...

   130 p hnivc 29/07/2021 17 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu (Ngành: Hệ thống thông tin, thiết kế trang web, công nghệ thông tin)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu (Ngành: Hệ thống thông tin, thiết kế trang web, công nghệ thông tin)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu giúp người học trình bày được các bước phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Trình bày được các cấu trúc kiểu dữ liệu trừu tượng, các thao tác tương ứng trên các kiểu dữ liệu. Trình bày được các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp.

   96 p hnivc 29/07/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số