• Giáo trình Thiết kế và lập trình web (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và lập trình web (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và lập trình web với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình xây dựng website cách cấu hình ứng dụng Web và triển khai một website; Trình bày được cấu trúc cơ bản của một trong các ngôn ngữ lập trình web (PHP, ASP.NET, JSP); Trình bày được các nội dung, các chức năng cơ bản cần xây dựng cho các ứng dụng web;...Mời...

   63 p hnivc 25/02/2022 25 0

 • Giáo trình Thiết kế và lập trình web (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và lập trình web (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và lập trình web cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lập trình web phía Server (Back End). Mô đun giúp người học xây dựng ứng dụng web tương đối hoàn chình bằng cách kết hợp kiến thức của mô đun/môn học HTML &CSS, Javascript cho phần Front Page. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của giáo trình.

   115 p hnivc 25/02/2022 26 0

 • Giáo trình Xuất bản web lên internet (Nghề: Thiết kế trang web)

  Giáo trình Xuất bản web lên internet (Nghề: Thiết kế trang web)

  Giáo trình Xuất bản web lên internet cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập kế hoạch xuất bản website; đăng ký tên miền và hosting; quản trị hosting; duy trì và phát triển website. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hnivc 25/02/2022 23 0

 • Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Nội dung giáo trình Thiết kế web cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về www – ngôn ngữ HTML; thiết kế web tĩnh; thiết kế web động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   77 p hnivc 20/01/2022 304 83

 • Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế web (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế web với mục tiêu giúp các bạn có thể định hướng được kết cách thiết kế Web site; có khả năng sử dụng các thẻ HTML; biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   35 p hnivc 20/01/2022 291 53

 • Giáo trình Lập trình web động với ASP.NET

  Giáo trình Lập trình web động với ASP.NET

  Giáo trình Lập trình web động với ASP.NET với mục tiêu giúp các bạn Tìm hiểu các kỹ thuật lập trình ứng dụng web và các mô hình ứng dụng. Cài đặt và cấu hình Web Server. Tìm hiểu môi trường phát triển ứng dụng web với Visual.

   182 p hnivc 26/12/2021 292 68

 • Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin

  Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế web là Biết các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các website tĩnh. Biết những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web bắt đầu từ HTML đến HTML5, từ CSS đến CSS3 và từ Javascript đến jQuery để có thể nhúng các xử lý vào các trang HTML, lập trình Web ở mức client-side. Biết những kiến thức nền...

   87 p hnivc 27/08/2021 216 96

 • Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm Rose để thiết kế hướng đối tượng. Cấu trúc chung của giáo trình này bao gồm 9 chương, phần 1 giáo trình sẽ bao gồm những kiến thức cơ bản về: Khái quát...

   140 p hnivc 27/08/2021 298 37

 • Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động, biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình, ví dụ áp dụng, mã trình phát sinh trong rose. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   98 p hnivc 27/08/2021 327 69

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình Lập trình PHP căn bản giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP cũng như kỹ năng lập trình mã nguồn mở. Cấu trúc chung của giáo trình này bao gồm 10 đơn vị bài học. Nội dung chính của 5 chương đầu bao gồm các bài về: Tổng quan về PHP, ngôn ngữ PHP, phép toán và phát biểu có điều kiện, biến form và...

   68 p hnivc 27/08/2021 286 85

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những bài học sau: Hàm và tập tin trong PHP; chuỗi, mảng và kiểu DateTime; My SQL; PHP và database; xoá, cập nhật dữ liệu dạng mảng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   115 p hnivc 27/08/2021 334 42

 • Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web này cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin những kiến thức căn bản về thiết kế web như: Các khái niệm cơ bản của thiết kế Web, quy trình thiết kế Web, các thẻ HTML cơ bản, các công cụ và phần mềm để thiết kế được giao diện Web, lập trình với ngôn ngữ ASP.NET kết hợp với cơ sở dữ liệu để tạo ra các trang Web...

   278 p hnivc 27/08/2021 242 95

Hướng dẫn khai thác thư viện số