• Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Gia công trên máy CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về máy tiện CNC; lập trình tiện CNC; vận hành máy tiện CNC; gia công tiện CNC; giới thiệu chung về máy phay CNC; lập trình phay CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   36 p hnivc 23/03/2022 23 2

 • Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện vạn năng vá máy tiện CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; vận hành thành thạo máy tiện CNC để tiện trụ trơn ngắn, trụ bậc, tiện mặt đầu, tiện côn, cắt...

   77 p hnivc 23/03/2022 22 1

 • Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực phần 2 Điều khiển thuỷ lực, gồm có 4 bài cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái miện về hệ thống truyền động thủy lực; cung cấp và xử lý dầu; các phần tử trong hệ thống điều khiên thủy lực; điều khiển thủy lực và điện – thủy lực.

   76 p hnivc 20/01/2022 282 56

 • Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Điều khiển khí nén thủy lực phần 1 Điều khiển khí nén, điện - khí nén gồm có 6 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết về khí nén; hệ thống thiết bị sản xuất và phân phối khí nén; các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén; cơ cấu chấp hành; điều khiển bằng khí nén, điện – khí nén; tìm và sửa...

   132 p hnivc 20/01/2022 278 89

 • Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống điều khiển và giám sát MPS; Các mô dun của hệ thống MPS; Thực tập các mô đun. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hnivc 20/01/2022 255 95

 • Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Lắp ráp hệ thống sản xuất linh hoạt (MPS) (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô dun; Cảm biến trên MPS; Các cơ cấu chấp hành trên MPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hnivc 20/01/2022 302 55

 • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 75 giờ gồm có: Các khái niệm cơ bản về bộ cảm biến; Cảm biến nhiệt độ; Cảm biến tiệm cận và một số loại cảm biến xác định vị trí và khoảng cách khác; Phương pháp đo lưu lượng; Đo vận tốc vòng quay và góc quay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   58 p hnivc 20/01/2022 279 86

 • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến được thiết kế theo từng bài trong hệ thống mô đun của chương trình, có mục tiêu học tập, thực tập cho mô đun, phần lý thuyết cơ bản học viên cần phải nắm vững để thực hành, thực tập. Cuối mỗi bài sau phần lý thuyết cơ bản đều có phần bài tập thực hành để giáo viên và học sinh sinh viên thực hiện. Mời...

   35 p hnivc 20/01/2022 295 38

 • Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC (Nghề: Cơ điện tử): Phần 2

  Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo cao đẳng nghề. Mời các bạn cùng...

   49 p hnivc 20/01/2022 215 58

 • Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC (Nghề: Cơ điện tử): Phần 1

  Giáo trình Lập trình ứng dụng PLC là một trong những giáo trình mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình chi tiết mô đun Lập trình ứng dụng PLC. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logic. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1 giáo trình.

   55 p hnivc 20/01/2022 301 76

 • Giáo trình Thực hành Đo lường điện và điện tử (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành Đo lường điện và điện tử (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng)

  Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 45 giờ gồm có: Khái niệm chung về đo lường; Dụng cụ đo cơ điện; Dụng cụ đo điện tử; Đo các đại lượng điện và không điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p hnivc 20/01/2022 217 97

 • Giáo trình Lắp ráp mạch kỹ thuật số (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Lắp ráp mạch kỹ thuật số (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Lắp ráp mạch kỹ thuật số cung cấp cho người học những kiến thức như: Các quan hệ logic cơ bản và thông dụng; Vi mạch số thông dụng; Mạch tổ hợp; Mạch tuần tự; Mạch ghi dịch; Mạch giao tiếp D/A, A/D. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 giáo trình.

   54 p hnivc 20/01/2022 231 82

Hướng dẫn khai thác thư viện số