• Giáo trinh Hướng dẫn thiết kế mạch điện tử với Altium Designer v1.0

  Giáo trinh Hướng dẫn thiết kế mạch điện tử với Altium Designer v1.0

  Giáo trinh Hướng dẫn thiết kế mạch điện tử với Altium Designer v1.0 trình bày các kiến thức về thiết kế mạch với Altium Designer và tự tạo thư viện trong Altium Designer. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Điện tử.

   65 p hnivc 29/11/2019 167 1

 • Giáo trình Eagle Layout Editor vẽ và thiết kế mạch điện

  Giáo trình Eagle Layout Editor vẽ và thiết kế mạch điện

  Giáo trình gồm các nội dung: khái quát chương trình, cài đặt chương trình, khởi động chương trình, vẽ sơ đồ nguyên lý, thiết kế mạch in, xuất thành file in, tạo thư viện linh kiện, bài tập áp dụng, sử dụng Eagle 3D và Pov-ray để xuất PCB sang dạng 3D, cách thức thêm thành phần linh kiện cho Eagle 3D.

   54 p hnivc 29/11/2019 159 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số