• Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu về các mô hình dữ liệu và các công cụ mô tả dữ liệu; hiểu về các khái niệm, tính năng và các phương thức xử lý dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hnivc 23/06/2022 46 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 5 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access; xây dựng bảng (TABLE); truy vấn dữ liệu (Query); xây dựng FORM; báo biểu (Report).

   39 p hnivc 25/02/2022 101 1

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức về một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cách thức tạo lập một cơ sở dữ liệu Microsoft Access và ứng dụng được Microsoft Access trong một bài toán thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung 1 giáo trình sau đây.

   73 p hnivc 25/02/2022 96 0

 • Giáo trình mô đun Hệ quản trị CSDL MS SQL Server (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị CSDL MS SQL Server (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị CSDL MS SQL Server là mô đun chuyên ngành của nghề Công nghệ thông tin, trình bày các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến trúc trong hệ thống. Kết nối hệ thống mạng để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu.

   139 p hnivc 27/10/2021 93 0

 • Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access (Nghề Công nghệ thông tin)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access (Nghề Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu Access dùng để giảng dạy ở trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin được biên soạn theo nguyên tắc quan tâm đến kết quả đầu ra, tự học và kỹ năng cần thiết để HSSV có thể xây dựng được phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ thông qua các kiến thức lý thuyết, thực thành và công cụ Microsoft...

   128 p hnivc 27/10/2021 96 0

 • Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access (Nghề Công nghệ thông tin)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access (Nghề Công nghệ thông tin)

  Nội dung giáo trình gồm 5 bài: Bài mở đầu: Khởi đầu với Access, Bài 1: Làm việc với bảng dữ liệu -Table, Bài 2: Làm việc với truy vấn - Query, Bài 3: Biểu mẫu dữ liệu-Form, Bài 4: Tạo lập báo cáo - Report. Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu Access dùng để giảng dạy ở trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p hnivc 27/10/2021 86 0

 • Giáo trình mô đun Hệ quản trị CSDL MS SQL Server (Nghề Công nghệ thông tin)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị CSDL MS SQL Server (Nghề Công nghệ thông tin)

  Nội dung giáo trình được gồm có: Bài 1: Tổng quan về mô hình Client/Server, Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, Bài 3: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu (T-SQL), Bài 4: Thủ tục lưu trữ, Bài 5: Quản lý giao tác, Bài 6: Bảo mật trong SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p hnivc 27/10/2021 105 0

 • Giáo trình mô đun Cơ sở dữ liệu (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình mô đun Cơ sở dữ liệu (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình gồm 12 bài với các nội dung được trình bày từ nội dung cơ bản đến nâng cao. Trang bị đầy đủ kiến thức để người học có thể xây dựng, tổ chức dữ liệu cấu trúc cho phần mềm. Đây có thể coi là nền tảng lý thuyết để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp, tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p hnivc 27/10/2021 87 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với mục tiêu chính là Trình bày được các kiểu dữ liệu; Phân tích và xây dựng được thuật toán; Phân tích được các loại dữ liệu, giải thuật và kết hợp được dữ liệu và giải thuật; Thực hiện được các thao tác trên các kiểu dữ liệu; Cài đặt được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm; Cài...

   86 p hnivc 27/09/2021 100 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong lí thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.

   117 p hnivc 27/09/2021 105 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp các bạn học viên có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân...

   77 p hnivc 29/07/2021 118 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu lịch sử phát triển; Các thành phần của SQL server; Giới thiệu một số công cụ SQL server; Tạo và sửa đổi bảng dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hnivc 28/06/2021 153 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số