• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với mục tiêu chính là Trình bày được các kiểu dữ liệu; Phân tích và xây dựng được thuật toán; Phân tích được các loại dữ liệu, giải thuật và kết hợp được dữ liệu và giải thuật; Thực hiện được các thao tác trên các kiểu dữ liệu; Cài đặt được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm; Cài...

   86 p hnivc 27/09/2021 8 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong lí thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.

   117 p hnivc 27/09/2021 9 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề: Hệ thống thông tin)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp các bạn học viên có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân...

   77 p hnivc 29/07/2021 18 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu lịch sử phát triển; Các thành phần của SQL server; Giới thiệu một số công cụ SQL server; Tạo và sửa đổi bảng dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hnivc 28/06/2021 45 0

 • Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình gồm 7 chương, đề cập đến những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan. Từng chương trong giáo trình cũng cố gắng gắn kết và phát triển nội dung có liên quan ở các môn học trước hay ở các chương trong giáo trình với nhau, giúp sinh viên nâng cao về kỹ thuật lập trình, về chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp...

   186 p hnivc 28/06/2021 33 0

 • Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện

  Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện

  Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Adobe Photoshop; Các nút lệnh trên thanh công cụ; Sử dụng lớp trong Photoshop; Các cách xử lý ảnh; Text và Filter;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hnivc 28/06/2021 39 1

 • Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu lịch sử phát triển; các thành phần của SQL server; giới thiệu một số công cụ SQL server; phát biểu cơ bản T-SQL.

   161 p hnivc 28/06/2021 37 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 26 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 24 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p hnivc 26/05/2021 26 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 26 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số