• Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu

  Mục đích của giáo trình Cơ sở dữ liệu này là nhằm chuẩn hóa tài liệu học tập cho sinh viên học sinh các hệ cao đẳng và trung cấp nghề chuyên ngành Quản trị mạng máy tính, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo đối với các chuyên ngành khác trong lĩnh vực Tin học.

   102 p hnivc 26/10/2020 5 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

   102 p hnivc 23/08/2020 24 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử phát triển của Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; mô hình dữ liệu hướng đối tượng ODMG-các thành phần đặc trưng; ngôn ngữ truy vấn dữ liệu hướng đối tượng; hệ quản trị dữ liệu hướng đối tượng;...

   56 p hnivc 23/08/2020 23 1

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu cung cấp các nội dung chính như sau: Tổng quan về lập trình với ngôn ngữ visual basic .net,ngôn ngữ lập trình visual basic .net, lập trình hướng đối tượng trong vb.net,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p hnivc 23/08/2020 26 1

 • Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao MS SQL SERVER

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao MS SQL SERVER

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao MS SQL SERVER gồm các nội dung sau: Giới thiệu lịch sử phát triển, Các thành phần của SQL server, Giới thiệu một số công cụ SQL server, Phát biểu cơ bản T-SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hnivc 23/08/2020 25 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT50)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT50)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT50) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 28/06/2020 44 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 28/06/2020 41 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT8)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT8)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT8) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 28/06/2020 43 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT4)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT4)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT4) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 28/06/2020 41 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT9)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT9)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT9) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p hnivc 28/06/2020 42 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT10)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT10)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 28/06/2020 46 1

 • Đề kiểm tra kết thúc mô đun: Quản trị hệ thống với SQL server - Đề số: 1

  Đề kiểm tra kết thúc mô đun: Quản trị hệ thống với SQL server - Đề số: 1

  Tham khảo Đề thi Đề kiểm tra kết thúc mô đun: Quản trị hệ thống với SQL server để có thể làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi sắp diễn ra nhé!

   4 p hnivc 28/06/2020 44 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số