• Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 1 - NXB Thống Kê

  Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 1 - NXB Thống Kê

  Cuốn sách này giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình hướng ứng dụng, phương pháp viết chương trình dựa trên VB.NET. Mọi khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, tính chất, biến cố ... Phần 1 sách với nội dung chủ yếu trình bày về: Cơ sở lập trình hướng đối tượng. Nội dung sách đều được trình bày một cách dễ hiểu. Bạn đọc không chỉ...

   140 p hnivc 27/02/2019 96 2

 • Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 3- NXB Thống Kê

  Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 3- NXB Thống Kê

  Nối tiếp phần 1 và phần 2 của sách, phần 3 có nội dung chủ yểu về: Kỹ năng lập trình hướng đối tượng. Ở chương này, Kiến thức về lập trình hướng đối tượng tương đổi mới và bao quát nhiều vấn đề lớn. Nội dung cuốn sách chưa trình bày đầy đủ các vấn đề trong lập trình với VB.NET, nhưng đã cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình...

   159 p hnivc 27/02/2019 41 0

 • Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Ebook Tự học nhanh kỹ năng lập trình visual basic.NET: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Phần 2 sách tiếp tục cung cấp nội dung về: Khai triển dự án trong VB.NET. Mỗi chương trình bày một vấn đề cụ thể, gồm giải thích lý thuyết, giới thiệu thực hành với các module mã tiêu chuẩn, và phần ôn tập cuối chương, gồm các câu hỏi có trả lời trực tiếp, các câu hỏi, và bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p hnivc 27/02/2019 44 0

 • Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 1 - NXB Trẻ

  Khi nói đến ngôn ngữ lập trình, chúng ta đều tiện tưởng đến các chương trình như Pascal, C++,... Tuy nhiên, với Visual Basic, bạn có thể lập các chương trình giao diện thực tiễn trên nền Windows. Và quyển Tự học visual basic và bài tập thực hành sẽ là phương án tối ưu để bạn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Sách được chia làm hai phần, phần 1...

   39 p hnivc 27/02/2019 88 0

 • Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 2 - NXB Trẻ

  Nối tiếp phần 1, phần 2 gồm những bài tập thực hành từ đơn giản đến phức tạp giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình, với những bài tập thực hành mẫu trong quyển sách này, bạn có thể tự thay đổi các thuộc tính cũng như mã lệnh chương trình để thiết kế các đối tượng giao diện theo ý muốn. Chúc các bạn thành công và tự thiết kế...

   183 p hnivc 27/02/2019 37 0

 • Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất với nội dung truyền tải về ứng dụng và lập trình giúp bạn nghiên cứu những khía cạnh mới trong bộ môn tin học này. Sách gồm 30 bài học, phần 1 sách gồm 15 bài đầu với nội dung chia sẻ về: Cách vào để viết chương trình bằng visual basic.NET; cú pháp hằng, các kiểu và...

   170 p hnivc 27/02/2019 76 0

 • Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 đem tới 15 bài học cuối về các chủ đề như: Kiểm tra một số có phải nguyên tố hay không, kiểm tra một dãy tăng hay không, dùng mảng động hai chiều để nhập vào một mà trận và áp dụng một vài tính toán; thực hiện các phép toán cơ bản dùng thủ tục và hàm... Nghiên cứu tập sách này, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hài...

   234 p hnivc 27/02/2019 46 0

 • Ebook Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình CSDL C#: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình CSDL C#: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Tập sách “Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu visual C#" qua các chương trình mẫu sao cho thật ngắn gọn và dễ hiểu. Nội dung của tập sách sẽ hướng dẫn các bạn lập trình hướng đối tượng căn bản qua các bài tập mẫu, lập trình dùng CSDL Access 2003, lập trình dùng CSDL SQL Server 2000 theo hai cách, tự thiết kế hoặc...

   131 p hnivc 27/02/2019 76 0

 • Ebook Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình CSDL C#: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình CSDL C#: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách tiếp tục chia sẻ 2 nôi dung cuối của sách đó là: Lập trình visual C# dùng cơ sở dữ liệu Access 2003. Vài nét về Access; lập trình visual C# dùng cơ sở dữ liệu SQL SEVER 2000, cách cài đặt SQL SEVER 2000. Nghiên cứu tập sách này, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hài lòng, những kiến thức hướng dẫn trong các chương trình mẫu...

   265 p hnivc 27/02/2019 34 0

 • Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.NET: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.NET: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 trình bày các bài còn lại với nội dung sua: Bài 4. Chương tình theo dõi kết quả seagame; bài 5. chương tình quản lý học sinh năm học 2005-2006; bài 6. Chương tình quản lý tác giả và nhà xuất bản; bài 7. Đóng gói phân phối ứng dụng chương tình Visual Basic.NET; chương 8. In nội dung các bảng dùng crystal report. Hy vọng tập sách này sẽ...

   316 p hnivc 27/02/2019 42 0

 • Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.NET: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Access 2003 và Visual Basic.NET: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

  Ebook với kết cấu nội dung gồm 8 bài học, phần 1 sách thể hiện nội dung 3 bài đầu: Bài 1. Vài nét về cơ sở dữ liệu; bài 2. Thử các câu lệnh SQL; bài 3. Chương tình quản lý sinh viên. Trong nội dung của tập sách, tác có hướng dẫn thêm cách thực hiện để phân phối ứng dụng khi đã hoàn thành xong chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p hnivc 27/02/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số