• Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu lịch sử phát triển; Các thành phần của SQL server; Giới thiệu một số công cụ SQL server; Tạo và sửa đổi bảng dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hnivc 28/06/2021 22 0

 • Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình gồm 7 chương, đề cập đến những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan. Từng chương trong giáo trình cũng cố gắng gắn kết và phát triển nội dung có liên quan ở các môn học trước hay ở các chương trong giáo trình với nhau, giúp sinh viên nâng cao về kỹ thuật lập trình, về chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp...

   186 p hnivc 28/06/2021 18 0

 • Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện

  Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện

  Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Adobe Photoshop; Các nút lệnh trên thanh công cụ; Sử dụng lớp trong Photoshop; Các cách xử lý ảnh; Text và Filter;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hnivc 28/06/2021 20 0

 • Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu lịch sử phát triển; các thành phần của SQL server; giới thiệu một số công cụ SQL server; phát biểu cơ bản T-SQL.

   161 p hnivc 28/06/2021 19 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 9 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT6) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   7 p hnivc 26/05/2021 12 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị cơ sở dữ liệu năm 2011 (Mã đề LT7) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 10 0

 • Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu

  Mục đích của giáo trình Cơ sở dữ liệu này là nhằm chuẩn hóa tài liệu học tập cho sinh viên học sinh các hệ cao đẳng và trung cấp nghề chuyên ngành Quản trị mạng máy tính, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo đối với các chuyên ngành khác trong lĩnh vực Tin học.

   102 p hnivc 26/10/2020 122 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

   102 p hnivc 23/08/2020 116 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử phát triển của Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; mô hình dữ liệu hướng đối tượng ODMG-các thành phần đặc trưng; ngôn ngữ truy vấn dữ liệu hướng đối tượng; hệ quản trị dữ liệu hướng đối tượng;...

   56 p hnivc 23/08/2020 81 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số