• Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng) gồm có 5 chương với những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu, Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ, Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn, Chương 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   142 p hnivc 21/05/2023 32 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được biên soạn gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Chương II: Đệ quy và giải thuật đệ quy; Chương III: Tìm kiếm; Chương IV: Các phương pháp sắp xếp cơ bản; Chương V: Danh sách; Chương VI: Cây nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   126 p hnivc 21/05/2023 33 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; đệ qui và giải thuật đệ qui; danh sách; các phương pháp sắp xếp cơ bản; tìm kiếm; đồ thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hnivc 21/05/2023 27 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được biên soạn gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Chương II: Đệ quy và giải thuật đệ quy; Chương III: Tìm kiếm; Chương IV: Các phương pháp sắp xếp cơ bản; Chương V: Danh sách; Chương VI: Cây nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   119 p hnivc 21/05/2023 33 0

 • Tài liệu giảng dạy Quản trị cơ sở dữ liệu SQL server (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ Cao đẳng)

  Tài liệu giảng dạy Quản trị cơ sở dữ liệu SQL server (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ Cao đẳng)

  Tài liệu giảng dạy Quản trị CDSL SQL Server được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nội dung tài liệu bao gồm 6 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu về SQL Server 2005; Chương 2: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL); Chương 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu...

   95 p hnivc 21/05/2023 31 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng)

  Cơ sở dữ liệu là môn học cơ sở chuyên ngành quan trọng của tin học. Mục đích của giáo trình Cơ sở dữ liệu này là nhằm chuẩn hóa tài liệu học tập cho sinh viên học sinh các hệ cao đẳng và trung cấp nghề chuyên ngành Quản trị mạng máy tính, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo đối với các chuyên ngành khác trong lĩnh vực Tin học. Giáo trình Cơ...

   108 p hnivc 23/04/2023 35 0

 • Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Trình độ: Cao đẳng)

  "Giáo trình mô đun Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Công nghệ thông tin - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" có cấu trúc gồm 05 chương: Tổng quan về CSDL; Mô hình thực thể kết hợp; Mô hình dữ liệu quan hệ; Cài đặt CSDL; Truy vấn dữ liệu trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   62 p hnivc 23/04/2023 35 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm cung cấp cho sinh viên các thuật toán tổng quát, danh sách liên kết, và các giải thuật sắp xếp, tìm kiếm. Từ đó sinh viên sẽ từng bước cải tiến thuật toán để xây dựng được những chương trình hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức...

   86 p hnivc 23/10/2022 61 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS ACCESS

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS ACCESS

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS ACCESS với mục tiêu chính là Trình bày các khái niệm cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access; Tạo lập được bảng dữ liệu, xây dựng được quan hệ giữa các bảng; Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng; Thực hiện được truy vấn dữ liệu; Thiết kế được các...

   160 p hnivc 23/10/2022 118 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mô hình Client / Server; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server; SQL Server Management Studio; Quản lý bảo mật trong SQL Server; Truy vấn dữ liệu trong MS SQL Server....Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p hnivc 23/10/2022 64 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình quan hệ; Ngôn ngữ truy vấn SQL; Ràng buộc toàn vẹn quan hệ; Phụ thuộc hàm; Phủ của tập phụ thuộc hàm; Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p hnivc 23/10/2022 64 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm về các thực thể, bộ, quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm,.. Trình bày được các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Trình bày được cú pháp của ngôn ngữ SQL Trình bày được các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.

   102 p hnivc 23/10/2022 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hnivc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhnivc286280vi