• Giáo trình Tin học: Phần 1

  Giáo trình Tin học: Phần 1

  Giáo trình Tin học với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày và giải thích được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

   85 p hnivc 23/07/2022 20 0

 • Giáo trình Tin học: Phần 2

  Giáo trình Tin học: Phần 2

  Giáo trình Tin học cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

   86 p hnivc 23/07/2022 20 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Tin học văn phòng - Nghề: Lập trình máy tính

  Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word.Tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức...

   221 p hnivc 27/10/2021 166 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 1

  Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 1

  Soạn thảo văn bản là môn học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp soạn thảo được các loại văn bản liên quan đến nghề như: công văn, tờ trình, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, đơn từ...vv; sắp xếp được các loại hồ sơ lưu trữ có liên quan; biết được một số nghiệp vụ giao tiếp hành...

   107 p hnivc 27/10/2021 106 1

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 2

  Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 2

  Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về công tác văn thư-lưu trữ và các hoạt động giao tiếp như nghiệp vụ giao tiếp hành chính; đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p hnivc 27/10/2021 93 1

 • Giáo trình Tin học Văn phòng

  Giáo trình Tin học Văn phòng

  Giáo trình Tin học Văn phòng cung cấp cho người học các kiến thức: Soạn thảo văn bản, tài liệu chuẩn với microsoft word, thiết lập bảng tính v microsoft excel;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   133 p hnivc 27/09/2021 158 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng) gồm có 6 chương. Phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p hnivc 27/08/2021 203 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng) gồm có 6 chương. Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p hnivc 27/08/2021 125 2

 • Giáo trình Tin học văn phòng

  Giáo trình Tin học văn phòng

  Nội dung của Giáo trình Tin học văn phòng được trình bày như sau: Tổng quan về Internet; Dịch vụ World Wide Web – Truy cập Website; Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản; Trình bày văn bản; Xử lý bảng biểu; Bảo mật và in ấn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   185 p hnivc 28/06/2021 152 2

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin)

  Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn căn cứ theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng ở bậc trung cấp và ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) bậc cao đẳng. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu, gồm bốn chương. Các bài học được trình bày ngắn gọn với ví dụ minh họa. Cuối...

   72 p hnivc 28/06/2021 136 0

 • Giáo trình Toán cho tin học (Ngành: Tin học ứng dụng)

  Giáo trình Toán cho tin học (Ngành: Tin học ứng dụng)

  Giáo trình Toán cho tin học này được biên soạn căn cứ theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học ứng dụng bậc trung cấp. Giáo trình này trình bày những vấn đề cơ bản phục cho kỹ năng giải quyết bài toán trong thực tế và các dạng số thường gặp trong công nghệ thông tin. Tài liệu gồm có 5 bài, mỗi bài học được trình bày ngắn gọn kèm các...

   83 p hnivc 28/06/2021 115 1

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao (Ngành: Tin học ứng dụng)

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao (Ngành: Tin học ứng dụng)

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao giúp cho người học trang bị được kiến thức về lập trình trên môi trường ứng dụng. Trình bày được quy trình xây dựng một chương trình C# đơn giản. Xác định được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C#. Trình bày được cú pháp câu lệnh trong lập trình C#. Phát biểu được sự hoạt động của...

   119 p hnivc 28/06/2021 121 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số