• Giáo trình Microsoft Excel 2010 - CĐ Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

    Giáo trình Microsoft Excel 2010 - CĐ Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

    Giáo trình được phân chia thành sáu bài, tự giới thiệu về tổng quan giao diện, thao tác trên giao diện đến định dạng chung; giới thiệu về công dụng cũng như cú pháp của một số hàm cơ bản và thông dụng của excel; các chức năng lọc dữ liệu theo yêu cầu; vẽ đồ thị cho đến định dạng trang in và thực hiện in ấn.

     135 p hnivc 31/03/2020 158 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số