• Giáo trình Thiết bị lạnh gia dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết bị lạnh gia dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết bị lạnh gia dụng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sử dụng thành thạo thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn; Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Mời các bạn cùng...

   43 p hnivc 27/01/2023 3 0

 • Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được dạng sóng vào, ra ở bộ biến đổi AC-AC; Giải thích được nguyên lý làm việc và tính toán những bộ biến đổi DCDC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hnivc 27/01/2023 1 0

 • Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được đặc trưng và những ứng dụng chủ yếu của các linh kiện Diode, Mosfet, DIAC, TRIAC, IGBT, SCR, GTO; giải thích được dạng sóng vào, ra ở bộ biến đổi AC-AC; giải thích được nguyên lý làm việc và tính toán những bộ biến đổi...

   114 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về linh kiện điện tử; Linh kiện thụ động; Linh kiện bán dẫn; Các Mạch khuếch đại dùng tranzito; Các mạch ứng dụng dùng BJT; Mạch Ổn áp; Mạch điều khiển và khống chế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   200 p hnivc 27/01/2023 1 0

 • Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đại cương về đo lường điện; Các loại cơ cấu đo thông dụng; Đo các đại lượng điện cơ bản; Sử dụng các loại máy đo thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu đo; Nhận dạng và phân loại được các dụng cụ đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về hệ thống cung cấp điện; Tính toán phụ tải; Tính toán mạng và tổn thất; Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện; Chiếu sáng công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng; Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng; Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ...

   200 p hnivc 27/01/2023 1 0

 • Giáo trình Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC)

  Giáo trình Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống SCADA; Một số đơn vị đầu cuối RTU (remote terminal unit); Phần mềm ứng dụng cho SCADA; Trạm trung tâm MS (master station); Thiết kế các mô hình SCADA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - CĐ/TC)

  Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - CĐ/TC)

  Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích đầy đủ thực chất, đặc điểm, công dụng của phương pháp hàn TIG; nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong công nghệ hàn TIG; trình bày chính xác cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị hàn TIG. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p hnivc 27/01/2023 3 0

 • Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp công nghiệp, nhiệm vụ và đặc điểm của nó và nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp; Hiểu đúng hình thức tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hnivc 27/01/2023 2 0

 • Giáo trình Hàn MIG/MAG nâng cao (Nghề: Hàn - CĐ/TC)

  Giáo trình Hàn MIG/MAG nâng cao (Nghề: Hàn - CĐ/TC)

  Giáo trình Hàn MIG/MAG nâng cao (Nghề: Hàn - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên làm việc tại các nhà máy với những kiến thức, kỹ năng hàn cơ bản; trình bày rõ những khó khăn gặp phải khi thực hiện các mối hàn ở các vị trí khác nhau trong không gian; chuẩn bị vật liệu hàn, thiết bị hàn đầy đủ, an toàn; chuẩn bị phôi hàn...

   30 p hnivc 27/01/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số