• Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên giải thích sự khác nhau giữa LAN và WAN; xác định được các thành phần bên trong Router; chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình router; thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router;...

   185 p hnivc 26/02/2024 10 0

 • Giáo trình Quản lí dự án công nghệ thông tin (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Quản lí dự án công nghệ thông tin (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Quản lí dự án công nghệ thông tin (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp sinh viên phát biểu được khái niệm quản lí dự án, và biết phân tích, vận dụng các qui luật cơ bản trong lĩnh vực quản lí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p hnivc 26/02/2024 10 0

 • Giáo trình Quản trị mạng nâng cao (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Quản trị mạng nâng cao (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Quản trị mạng nâng cao (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên có khả năng phát hiện các sự cố; trình bày được các biện pháp sao lưu dự phòng; đánh giá được các thông lượng đường truyền; trình bày được việc cài đặt, cấu hình kết nối Internet.

   198 p hnivc 26/02/2024 11 0

 • Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại, phần cứng vô tuyến; kiểm tra và định cấu hình cho các thiết bị mạng nếu các...

   132 p hnivc 26/02/2024 10 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ điều hành Linux (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Hệ điều hành Linux (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ điều hành Linux; giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux; mô tả được cấu trúc, chức năng của các thành phần trong hệ điều hành...

   117 p hnivc 26/02/2024 8 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được sơ lược các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu; chi tiết mô hình thực thể kết hợp (ERD); mô hình dữ liệu quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   48 p hnivc 26/02/2024 9 0

 • Giáo trình Thiết kế website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thiết kế website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về ngôn ngữ PHP trong việc thiết kế website; nắm được hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   47 p hnivc 26/02/2024 6 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản C (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình căn bản C (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Lập trình căn bản C (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm về lập máy tính; mô tả được ngôn ngữ lập trình: cú pháp, công dụng của các câu lệnh; phân tích được chương trình: xác định nhiệm vụ chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   96 p hnivc 26/02/2024 10 0

 • Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng; đọc được các bảng vẽ thi công; phân biệt được các chuẩn kết nối mạng cục bộ; có khả năng phân biệt, lựa chọn các thiết bị mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   213 p hnivc 26/02/2024 9 0

 • Giáo trình Nhập môn lập trình Website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Nhập môn lập trình Website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Nhập môn lập trình Website (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ mô hình, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các website; nắm rõ cấu trúc một trang HTML và tính năng, cú pháp của các thẻ HTML.

   55 p hnivc 26/02/2024 10 0

 • Giáo trình Quản trị mạng cơ bản (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Quản trị mạng cơ bản (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Quản trị mạng cơ bản (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên cài đặt, nâng cấp và tối ưu được hệ điều hành MS Windows; xây dựng một hay nhiều Domain Controller quản trị mạng Domain, gia nhập các Clients vào Domain.

   200 p hnivc 26/02/2024 11 0

 • Giáo trình Lập trình thiết bị di động 2 (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình thiết bị di động 2 (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Lập trình thiết bị di động 2 (Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được: hệ điều hành Android; kiến trúc của Android; vòng đời của 1 Activity;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   83 p hnivc 26/02/2024 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hnivc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhnivc200vi