• Giáo trình Hàn hồ quang tay nâng cao (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn hồ quang tay nâng cao (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn hồ quang tay nâng cao (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hàn góc ở vị trí 4F; Hàn giáp mối ở vị trí 4G; Hàn ống ở vị trí 1G; Hàn ống ở vị trí 2G. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hnivc 21/05/2023 13 0

 • Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí; hàn giáp mối; hàn gấp mép tấm mỏng; hàn góc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hnivc 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Quy trình hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quy trình hàn (WPS); Giới thiệu chung về báo cáo thử nghiệm quy trình hàn (PQR); Hướng dẫn đọc quy trình hàn (WPS); Hướng dẫn đọc báo cáo thử nghiệm quy trình hàn (PQR). Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p hnivc 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tinh chất cơ bản của kim loại và hợp kim; Hợp kim sắt các bon; Kim loại màu và hợp kim màu; Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện; Vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hnivc 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đấu nối và vận hành máy hàn; Gây hồ quang và duy trì hồ quang; Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm vị trí 1F, 2F, 3F, 4F; Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm vị trí 1G, 2G, 3G, 4G; Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết...

   71 p hnivc 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về hàn điện hồ quang tay; Hàn góc ở vị trí 1F; Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 1G; Hàn góc ở vị trí 2F; Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 2G; Hàn góc ở vị trí 3F; Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 3G. Mời các bạn cùng tham...

   157 p hnivc 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật 1 (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật 1 (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật 1 (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Quy ước vẽ các mối ghép; Quy ước vẽ một số chi tiết thông dụng; Các loại bản vẽ cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p hnivc 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn TIG cơ bản (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về hàn TIG; Vận hành thiết bị hàn TIG; Hàn góc thép các bon thấp vị trí hàn (1F); Hàn góc thép các bon thấp vị trí hàn (2F); Hàn góc thép các bon thấp vị trí hàn (3F); Hàn giáp mối thép các bon thấp - Vị trí hàn (1G). Mời các bạn cùng tham...

   90 p hnivc 21/05/2023 12 0

 • Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Hàn tự động dưới lớp thuốc (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về hàn tự động dưới lớp thuốc (SAW); Vận hành thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ; Hàn giáp mối vị trí 1G; Hàn mối hàn góc vị trí 2F. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hnivc 21/05/2023 9 0

 • Giáo trình Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kiểm tra mối hàn bằng thử nghiệm cơ khí; Kiểm tra không phá hủy; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn AWS; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn ASME; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu...

   150 p hnivc 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật đo lường (Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật đo lường (Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật đo lường cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng các dụng cụ đo cầm tay thông dụng; Sử dụng các máy đo; Đo kiểm các chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p hnivc 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hành gia công, vận hành hệ thống các máy cơ khí, bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình làm việc, vẽ và thiết kế các cụm kết cấu, chi tiết thông dụng xí nghiệp của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

   102 p hnivc 21/05/2023 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số