• Giáo trình Hàn cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình Hàn cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình Hàn cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay; vận hành máy hàn điện; hàn đường trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng; hàn chốt; hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn góc có...

   100 p hnivc 24/04/2022 8 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren tam giác với mục tiêu giúp người học có thể xác định được các thông số của ren tam giác một đầu mối và nhiều đầu mối. Chuẩn bị đầy đủ dao tiện ren ngoài và ren trong. Chọn chế độ cắt phù hợp với từng chi tiết cụ thể. Chọn và điều chỉnh được các bước ren có trong bảng hướng dẫn của máy để tiện ren. Mời các...

   81 p hnivc 24/04/2022 8 0

 • Giáo trình Phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình Phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình Phay CNC nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: chuẩn bị lập trình; mã lệnh G; mã lệnh M; mã lệnh T, S và M; mã lệnh D và H. Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p hnivc 23/03/2022 18 1

 • Giáo trình Mài cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Mài cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Nội dung giáo trình Mài cơ bản gồm có 7 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu các loại đá mài; phương pháp thử và cân bằng đá mài; lắp và sửa đá mài; vận hành máy mài tròn vạn năng; mài mặt trụ ngoài trên máy mài tròn vạn năng;... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây.

   51 p hnivc 23/03/2022 20 0

 • Giáo trình Mài cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Mài cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Mài cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày đầy đủ cấu tạo, công dụng và hoạt động các bộ phận chính của máy mài tròn vạn năng, máy mài phẳng; Lập được quy trình gia công mài cho từng công việc cụ thể; Xác định đúng và đủ các dạng sai hỏng, nguyên nhân và vạch ra được các giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng...

   46 p hnivc 23/03/2022 18 0

 • Giáo trình Phay bánh răng thanh răng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Phay bánh răng thanh răng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Phay bánh răng thanh răng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng, cấu tạo của đầu phân độ vạn năng. Vẽ được sơ đồ động của đầu phân độ vạn năng; Tính và lắp được bộ bánh răng thay thế khi phân độ vi sai; Trình bày được các nguyên lý gia công bánh răng, thanh răng; Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật khi...

   90 p hnivc 23/03/2022 17 0

 • Giáo trình Tiện phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện phay CNC nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình phay CNC bằng phần mềm mastercam; gia công trên máy phay CNC; lập trình Tiện CNC bằng phần mềm mastercam; gia công trên máy Tiện CNC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hnivc 23/03/2022 15 0

 • Giáo trình Gia công EDM (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Gia công EDM (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Gia công EDM cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội qui thực tập tại phòng máy EDM và những qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; Nguyên lý hoạt động, độ chính xác, khả năng công nghệ và công dụng của máy EDM; Cấu tạo, chức năng các bộ phận chính của máy EDM; Phương pháp lập trình thủ công;...Mời các bạn cùng...

   34 p hnivc 23/03/2022 19 0

 • Giáo trình Phay cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Phay cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Nội dung giáo trình này gồm có 7 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vận hành và bảo dưỡng máy phay vạn năng; các loại dao phay mặt phẳng; phay mặt phẳng ngang; phay mặt phẳng song song, vuông góc; phay mặt phẳng nghiêng;...Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây.

   78 p hnivc 23/03/2022 16 0

 • Giáo trình Phay cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Phay cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Phay cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao, phay mặt phẳng, dao phay rãnh vuông, dao phay mặt bậc. Phân tích được quy trình bảo dưỡng máy phay vạn năng. Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng, phay bậc, phay rãnh vuông. Mời...

   66 p hnivc 23/03/2022 18 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren tam giác cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về ren tam giác; dao tiện ren tam giác – mài dao tiện ren; tiện ren tam giác ngoài; tiện ren tam giác trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hnivc 23/03/2022 18 0

 • Giáo trình Tiện ren vuông, ren thang (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren vuông, ren thang (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện ren vuông, ren thang cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về ren vuông, ren thang; dao tiện ren vuông – mài dao tiện ren vuông; tiện ren vuông ngoài; tiện ren vuông trong; dao tiện ren thang- mài dao tiện ren thang; tiện ren thang ngoài; tiện ren thang trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hnivc 23/03/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số