• Giáo trình Thực hành Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thực hành Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng về Vi điều khiển đã được học qua thực tiễn tại doanh nghiệp; lập trình các ứng dụng dùng Vi điều khiển trong thực tế đạt các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;...

   41 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên mô tả được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun; phân tích được nguyên lý vận hành của các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công, vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ...

   96 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được các chuẩn truyền thông; nắm được nguyên lý hoạt động và cấu trúc hoạt động của 2 mạng Profibus và AS-I; mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp;...

   63 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Thực hành PLC (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành PLC (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thực hành PLC (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng về PLC đã được học qua thực tiễn tại doanh nghiệp; lập trình các ứng dụng dùng PLC trong thực tế đạt các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ; kết nối mạch điện theo yêu cầu...

   30 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình SCADA (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình SCADA (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "SCADA (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm được hoạt động của hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition); trình bày được cấu tạo của một số thiết bị đầu cuối sử dụng trong hệ thống SCADA; nhận định các chuẩn truyền thông sử dụng trong hệ...

   115 p hnivc 23/09/2023 8 0

 • Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "PLC nâng cao (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được tổng quan về điều khiển lập trình chính xác theo nội dung đã học; nắm được cấu trúc, phương thức hoạt động và các lệnh cơ bản của PLC S7-1200/1500;...

   55 p hnivc 23/09/2023 9 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được cấu trúc, phân tích được sơ đồ của một số hệ thông điều khiển khí nén và điện khí nén thông dụng;...

   52 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Robot công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Robot công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Robot công nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên mô tả được những nguyên lý cơ bản về cấu tạo, động học, động lực học và các phương pháp điều khiển Robot và các nguyên tắc vận hành Robot Công nghiệp;...

   94 p hnivc 23/09/2023 6 0

 • Giáo trình Điều khiển thông minh (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Điều khiển thông minh (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Điều khiển thông minh (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày phương pháp phân tích thiết kế hệ thống điều khiển ứng dụng kỹ thuật thông minh như: Logic mờ, mạng thần kinh, giải thuật di truyền;...

   68 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn; đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc; thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị...

   52 p hnivc 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Thực hành Lắp đặt điện (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành Lắp đặt điện (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Thực hành Lắp đặt điện (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng về lắp đặt điện đã được học qua thực tiễn tại doanh nghiệp; có kỹ năng thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản; lắp đặt được các...

   42 p hnivc 23/09/2023 3 0

 • Giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình "Điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được nguyên lý hoạt động bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ; phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của bộ lập trình cỡ nhỏ;...

   59 p hnivc 23/09/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hnivc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhnivc286190vi