• Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình PLC nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về PLC; Lập chương trình cho CPM2A; Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi; Các bài tập vận dung. Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p hnivc 24/04/2022 13 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu trúc, phân tích được sơ đồ của một số hệ thông điều khiển khí nén thông dụng. Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển điện khí nén theo yêu cầu cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình. Lựa chọn, đo kiểm tra chức năng, lắp ráp và...

   121 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Vi mạch số lập trình (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình Vi mạch số lập trình (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình Vi mạch số lập trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ; Các tập lệnh của dữ liệu; Các phép toán số của bộ lập trình cỡ nhỏ; Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình cỡ nhỏ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hnivc 24/04/2022 11 0

 • Giáo trình Vi xử lý (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vi xử lý (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vi xử lý cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về các hệ vi xử lý; các đơn vị vi xử lý trung tâm; bộ nhớ trong của hệ vi xử lý; thiết bị vào ra của hệ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

   143 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Vi xử lý (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vi xử lý (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vi xử lý với mục tiêu giúp các bạn có thể lập trình hợp ngữ một số bài tập cơ bản một cách thành thạo; Xử lý được một số dạng kết nối máy tính với vi xử lý và các thiết bị ngoại vi; Phát triển được các hệ điều khiển trên cơ sở khối trung tâm là vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   36 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình PLC cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hiện các bài tập ứng dụng dùng PLC đạt các yêu cầu về kỹ thuật; Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi; Viết, lập được chương trình để thực hiện một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần...

   89 p hnivc 24/04/2022 9 0

 • Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình PLC cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về điều khiển lập trình; Các phép toán nhị phân của PLC; Các phép toán số của PLC; Xử lý tín hiệu analog; PLC của các hãng khác; Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   57 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén với mục tiêu giúp các bạn có thể thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển điện khí nén theo yêu cầu cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình; Lựa chọn, đo kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử khí nén, điện - khí nén trong sơ đồ hệ thống khí nén cơ bản. Mời các...

   93 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hệ thống điều khiển điện khí nén; Các phần tử trong hệ thống điện khí nén; Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển điện khí nén; Vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện - khí nén;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo...

   127 p hnivc 24/04/2022 9 0

 • Giáo trình Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vi điều khiển với mục tiêu giúp các bạn có thể vận hành được các thiết bị và dây chuyền sản xuất dùng vi điều khiển; Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng xảy ra trong thực tế; Kiểm tra và viết được các chương trình điều kiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

   107 p hnivc 24/04/2022 8 0

 • Giáo trình Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vi điều khiển (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vi điều khiển cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển; Cấu trúc họ vi điều khiển 8051; Tập lệnh 8051; Bộ định thời; Cổng nối tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   116 p hnivc 24/04/2022 9 0

 • Giáo trình Lập trình C (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Lập trình C (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Lập trình C cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ngôn ngữ C; Đối tượng trong chương trình; Cấu trúc lệnh tuần tự; Cấu trúc điều khiển; Cấu trúc lệnh lặp; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

   64 p hnivc 24/04/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số