• Giáo trình Quấn dây động cơ 3 pha (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây động cơ 3 pha (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây động cơ 3 pha gồm các nội dung chính như: Quấn dây và sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm; Quấn dây và sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm Phân tán 1 lớp; Quấn dây và sửa chữa động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung 1 lớp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p hnivc 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Thực hành trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Thực hành trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Thực hành trang bị điện 1 gồm các nội dung chính sau: Sửa chữa thiết bị điều khiển; lắp đặt, sửa chữa mạch máy điện điều khiển; lắp đặt, sửa chữa mạch máy điện điều khiển; lắp đặt sửa chữa mạch khởi động động cơ; lắp đặt sửa chữa mạch hãm động động cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p hnivc 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình Quấn dây máy điện nâng cao (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây máy điện nâng cao (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây máy điện nâng cao gồm các nội dung chính như: Quấn và sửa chữa động cơ vạn năng; quấn và sửa chữa máy phát điện 1 chiều; quấn và sửa chữa máy phát điện xoay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p hnivc 24/09/2022 8 0

 • Giáo trình Quấn dây động cơ 1 pha (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây động cơ 1 pha (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Quấn dây động cơ 1 pha gồm các nội dung chính như: Quấn và sửa chữa quạt bàn; Quấn và sửa chữa quạt trần; Quấn và sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha dạng tụ điện; Quấn và sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha dạng tụ điện khởi động; Quấn và sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha dạng tụ điện làm việc và tụ điện...

   174 p hnivc 24/09/2022 9 0

 • Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Cung cấp điện gồm các nội dung chính như: Khái quát về hệ thống cung cấp điện; Xác định nhu cầu điện; Chọn Phương án cung cấp điện; Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng; Trạm biến áp; Lựa chọn các thiết bị trong lưới cung cấp điện; Chống sét và nối đất; Tính toán chiếu sáng; Nâng cao hệ số công...

   212 p hnivc 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình PLC căn bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình PLC căn bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình PLC căn bản gồm các nội dung chính như: Đại cương về điều khiển lập trình; cài đặt và sử dụng phần mềm S7-300; các phép toán nhị phân của PLC; các phép toán số của PLC; kết nối hệ thống điều khiển PLC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hnivc 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Đo lường điện gồm các nội dung chính như: Đại cương về đo lường điện; các loại cơ cấu đo thông dụng; đo các đại lượng điện cơ bản; sử dụng các loại máy đo thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hnivc 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Tổ chức sản xuất (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Tổ chức sản xuất với mục tiêu giúp các bạn hiểu biết về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó; biết thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể; biết bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hnivc 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện này được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh sinh viên các ngành chuyên ngành điện các kiến thức xoay quanh các vấn đề chính như sau: vẽ kỹ thuật; vẽ điện; các khái niệm chung về autocad; các lệnh chỉnh sửa cơ bản; quản lý bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p hnivc 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập trình trực tiếp trên Logo mạch điều khiển chiếu sáng theo thời gian; lập trình trực tiếp trên Logo mạch điều khiển hệ thống bơm nước mưa; lập trình trực tiếp trên Logo mạch điều khiển hệ thống báo động;...

   76 p hnivc 24/09/2022 5 0

 • Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được kết cấu gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản của mạch điện; mạch điện một chiều; dòng điện xoay chiều hình sin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p hnivc 24/09/2022 5 0

 • Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày khái quát được các khái niệm cơ bản về hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét và nối đất; phân tích được sơ đồ cấp điện và sơ đồ thay thế mạng điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hnivc 24/09/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số