• Giáo trình Cấu hình thiết bị mạng Cisco - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Cấu hình thiết bị mạng Cisco - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Cấu hình thiết bị mạng Cisco khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của Router và Switch Cisco đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho Router và Switch. Bên cạnh đó, giáo trình còn giúp người đọc xử lý sự cố cho Router và Switch.

   138 p hnivc 27/08/2021 24 1

 • Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hiện nay.

   52 p hnivc 27/08/2021 12 1

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính - Nghề: Quản trị mạng

  Giáo trình Cấu trúc máy tính - Nghề: Quản trị mạng

  Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở của cấu trúc máy tính, bao gồm bao gồm cấu trúc máy tính tổng quát, cấu trúc bộ xử lý trung tâm và các thành phần của bộ xử lý trung tâm, cấu trúc tập lệnh máy tính, cơ chế ống lệnh; hệ thống phân cấp của bộ nhớ, bộ nhớ trong, bộ nhớ cache và các loại bộ nhớ ngoài; hệ...

   135 p hnivc 27/08/2021 13 0

 • Giáo trình An toàn mạng

  Giáo trình An toàn mạng

  Giáo trình An toàn mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bảo mật và an toàn mạng, bảo mật với lọc gói ip, internet protocol security, virus và cách phòng chống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p hnivc 27/08/2021 9 0

 • Giáo trình Quản trị mạng 2

  Giáo trình Quản trị mạng 2

  Giáo trình gồm 10 chương được chia làm 2 phần: Phần 1 – từ chương 1 đến chương 5 – cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác giám sát mạng, triển khai và quản trị hệ thống từ xa; Ngoài ra, khả năng phát hiện và khôi phục khi server bị hỏng hóc cũng được đề cập đến... Phần 2 – từ chương 6 đến chương 10 – giúp người học có...

   215 p hnivc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình gồm 7 chương, đề cập đến những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan. Từng chương trong giáo trình cũng cố gắng gắn kết và phát triển nội dung có liên quan ở các môn học trước hay ở các chương trong giáo trình với nhau, giúp sinh viên nâng cao về kỹ thuật lập trình, về chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp...

   186 p hnivc 27/08/2021 11 0

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thiết kế & cài đặt mạng; Các chuẩn mạng cục bộ; Cơ sở về cầu nối (Bridge); Cơ sở về bộ chuyển mạch; Cơ sở về bộ định tuyến; Mạng cục bộ ảo (Virtual LAN),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hnivc 27/08/2021 9 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân bổ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân bổ

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân bổ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phân bố; Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố; Xử lý vấn tin; Quản lý giao dịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hnivc 27/08/2021 10 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống mạng

  Giáo trình Quản trị hệ thống mạng

  Giáo trình Quản trị hệ thống mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về windows server, dịch vụ tên miền (DNS), dịch vụ thư mục active directory, quản lý tài khoản người dùng và nhóm, tạo và quản lý thư mục dùng chung,...

   187 p hnivc 29/07/2021 15 0

 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích sự khác nhau giữa LAN và WAN; Xác định được các thành phần bên trong Router; Chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình router; Thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router; Sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh; Nắm được nơi nào mà...

   169 p hnivc 29/07/2021 13 0

 • Giáo trình Lập trình mạng

  Giáo trình Lập trình mạng

  Giáo trình Lập trình mạng với các mục tiêu chính là Trình bày nguyên lý lập trình mạng, cơ chế hoạt động của chương trình thông qua các Giao thức, hàm truy xuất. Mô tả mô hình mạng, Giao thức truy cập thông qua các chương trình được cài đặt. Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình Windows hoặc Java để lập trình. Xây dựng được các ứng dụng...

   111 p hnivc 29/07/2021 17 0

 • Giáo trình Quản trị mạng 1

  Giáo trình Quản trị mạng 1

  Giáo trình Quản trị mạng 1 với mục tiêu chính là Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation); Cài đặt được hệ điều hành server; Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hóa các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm;

   189 p hnivc 29/07/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số