• Giáo trình Phần cứng máy tính (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Phần cứng máy tính (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Phần cứng máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần phần cứng máy tính; Hộp máy và bộ nguồn; Bo mạch chủ (Mainboard); Bộ vi xử lý; Bộ nhớ chính; Thiết bị lưu trữ; Thiết bị ngoại vi và chuẩn giao tiếp; Xây dựng cấu hình máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hnivc 24/04/2022 11 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần cơ bản của máy tính; Qui trình lắp ráp; Thiết lập CMOS; Kỹ thuật phân vùng ổ đĩa cứng; Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu phục hồi hệ thống;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p hnivc 24/04/2022 11 0

 • Giáo trình Mạng máy tính căn bản (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Mạng máy tính căn bản (Nghề: Quản lý mạng máy tính)

  Giáo trình Mạng máy tính căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mạng máy tính; Các thiết bị mạng; Khảo sát hiện trạng và lập dự án; Thi công lắp đặt; Chia sẻ và khai thác tài nguyên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hnivc 24/04/2022 12 0

 • Giáo trình Hệ thống máy chủ (Nghề: Quản trị mạng)

  Giáo trình Hệ thống máy chủ (Nghề: Quản trị mạng)

  Giáo trình Hệ thống máy chủ cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống máy chủ; Xây dựng hệ thống máy chủ theo yêu cầu doanh nghiệp; Cấu hình một hệ thống máy chủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hnivc 24/04/2022 12 0

 • Giáo trình Hệ điều hành máy chủ (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Hệ điều hành máy chủ (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Hệ điều hành máy chủ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cài đặt Windows Server; Cài đặt và cấu hình các dịch vụ nâng cao; Một số hệ điều hành khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   127 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Quản trị Windows Server cơ bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Quản trị Windows Server cơ bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Quản trị Windows Server cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết lập mạng khách chủ; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm; Quản lý đĩa; Dịch vụ DNS; Dịch vụ DHCP, GPO, File Server. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p hnivc 24/04/2022 11 1

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp là mô đun chuyên ngành bắt buộc, thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với công việc chuyên ngành như: sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, thiết kế hệ thống mạng, cài đặt hệ thống mạng máy tính, bảo trì hệ thống máy tính, cài đặt hệ thống Windows và xử lý sự cố máy tính, an toàn...

   157 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Đồ án tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Đồ án tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Đồ án tốt nghiệp cung cấp cho sinh viên cơ hội đọc và tìm hiểu các kiến thức cần thiết để xây dựng Đồ án tốt nghiệp của mình. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ hình thành được Đề cương của đồ án tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p hnivc 24/04/2022 10 0

 • Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị mạng với mục tiêu giúp các bạn có thể cài đặt được hệ điều hành server; Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; Chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung. Mời các bạn cùng tham...

   97 p hnivc 25/02/2022 25 0

 • Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị mạng gồm có 8 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Windows server; Dịch vụ tên miền DNS; Dịch vụ thư mục; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm; Quản lý đĩa; Tạo và quản lý thư mục dùng chung; Dịch vụ DHCP, WINS và Proxy;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

   57 p hnivc 25/02/2022 30 0

 • Giáo trình Cấu hình các thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Cấu hình các thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Cấu hình các thiết bị mạng cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu hình cơ bản choRouter, Swicth, Access Point, firewall, Mesh Device, bảo mật mạng; Cấu hình nâng cao trên Router và thiết bị khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hnivc 25/02/2022 23 0

 • Giáo trình Chuyển mạch và định tuyến (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Chuyển mạch và định tuyến (Nghề: Quản trị mạng máy tính)

  Giáo trình Chuyển mạch và định tuyến cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mạng nội bộ; Vận hành thiết bị trong mạng LAN; Mạng nội bộ VLAN; Giao thức và cây bao phủ; Địa chỉ IP và phân mạng con; Vận hành router Cisco. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p hnivc 25/02/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số