• Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: An toàn và bảo hộ lao động; Kỹ thuật an toàn điện; Kỹ thuật an toàn cháy nổ; Kỹ thuật an toàn lao động trong quản trị mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hnivc 21/05/2023 55 0

 • Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại, phần cứng vô tuyến. Kiểm tra và định cấu hình cho các thiết bị mạng nếu các thiết bị gặp sự cố. Thiết lập...

   62 p hnivc 21/05/2023 64 0

 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích sự khác nhau giữa LAN và WAN; Xác định được các thành phần bên trong Router; Chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình router; Thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router; Sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh;... Mời các...

   160 p hnivc 21/05/2023 60 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt MS Access; Các lỗi thường gặp của MS Access; Các bước chuẩn bị và cài đặt SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hnivc 21/05/2023 59 0

 • Giáo trình Công nghệ mạng không dây (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ mạng không dây (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ mạng không dây được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên biết được xu hướng sử dụng công nghệ mạng không dây trong thời đại mới; Thiết kế, xây dựng được các loại mô hình mạng không dây dạng ad-hoc và Infrastructure; Hiểu được các chuẩn của mạng không dây; Lắp đặt và cấu hình cho các thiết bị mạng không dây;...

   64 p hnivc 21/05/2023 54 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ điều hành Linux (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Hệ điều hành Linux được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ điều hành Linux; giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux; mô tả được cấu trúc, chức năng của các thành phần trong hệ điều hành Linux. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p hnivc 21/05/2023 70 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được công dụng của cơ sở dữ liệu; trình bày được các khái niệm về cơ sở dữ liệu như: khóa, lược đồ quan hệ, mô tả được các ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hnivc 21/05/2023 58 0

 • Giáo trình Internet (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Internet (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Internet được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm rõ được bản chất và tầm quan trọng của internet và world wide web; Trình bày các thành phần của một website; Trình bày các nguyên lý làm việc của chương trình quản lý email và web mail. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p hnivc 21/05/2023 66 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc máy tính được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị. Trình bày được cấu trúc của bộ xử lý trung...

   108 p hnivc 21/05/2023 64 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được tổng quan về máy vi tính; Biết được chức năng từng thành phần của máy vi tính; Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng; Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy vi tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   212 p hnivc 21/05/2023 54 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình căn bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được công dụng của ngôn ngữ lập trình, hiểu cú pháp, công dụng của các câu lệnh dùng trong ngôn ngữ lập trình; Phân tích được chương trình: xác định nhiệm vụ chương trình (phải làm gì). Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hnivc 21/05/2023 63 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Tin học văn phòng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Tin học văn phòng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên soạn thảo được các văn bản theo đúng tiêu chuẩn, quy cách trình bày văn bản. Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p hnivc 21/05/2023 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hnivc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhnivc286320vi