• Giáo trình Môn học Điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Môn học Điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Nội dung giáo trình được đề cập một cách có hệ thống kiến thức quan trọng theo chương trình khung 2010 cho môn điện tử cơ bản, ngành công nghệ ôtô. Các chương mục đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định để đảm bảo tính hệ thống chuyên môn. Giáo trình bao gồm: Chương 1: Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử,...

   60 p hnivc 25/02/2019 537 104

 • Giáo trình Hệ thống lái - Treo

  Giáo trình Hệ thống lái - Treo

  Giáo trình Hệ thống lái - Treo với các mục tiêu chính là Trình bày đầy được các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại hệ thống lái và hệ thống treo ô tô. Giải thích được sơ đồ và nguyên lý hoạt động và nhận dạng các cụm chi tiết của hệ thống lái và hệ thống treo ô tô. Trình bày được cấu tạo các bộ phận của hệ thống lái và hệ thống treo...

   107 p hnivc 29/07/2021 519 71

 • Giáo trình MH 09: Cơ ứng dụng - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình MH 09: Cơ ứng dụng - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) giáo trình Cơ ứng dụng với mong muốn giáo trình này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nắm vững hơn kiến thức về ô tô. Cơ ứng dụng được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm ba chương: Chương 1. Cơ học lý thuyết, chương 2. Sức bền vật liệu, chương 3. Chi tiết máy Mỗi Chương được biên soạn với nội dung gồm một số các nội dung cơ bản về...

   86 p hnivc 25/02/2019 516 71

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô) gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tĩnh học; Động học; Sức bền vật liệu; Các chi tiết máy truyền động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hnivc 26/12/2021 515 84

 • Giáo trình Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình "Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô" với kết cấu nội dung gồm 9 bài học nhằm làm rõ các vấn đề về: Khái niệm chung về phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô; chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô; chẩn đoán kỹ thuật cơ cấu khuỷu trục thanh truyền, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ...

   87 p hnivc 25/02/2019 512 77

 • Giáo trình Môn học: Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Môn học: Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình Môn học: Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ô tô với kêt cấu nôki dung chia thành 5 chương: Những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật, chương 2. Vẽ hình học, chương 3. Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản, chương 4. Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật, chương 5. Bản vẽ kỹ thuật.

   117 p hnivc 25/02/2019 512 87

 • Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Sau khi học xong Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản này người học có khả năng: Sử dụng được ê tô bàn, búa tay, đục, dũa, cưa, các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo kiểm nguội cơ bản thành thạo. Vận hành được máy mài, máy khoan đúng trong quá trình thực hành theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về an toàn. Hình thành được các...

   70 p hnivc 26/12/2021 506 46

 • Giáo trình MH 10: Vật liệu - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình MH 10: Vật liệu - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình Vật liệu với mong muốn giáo trình này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nắm vững hơn kiến thức về ô tô. Cơ ứng dụng được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm ba chương: Chương 1. Nhôm và hợp kim nhôm, chương 2. Gang và thép, chương 3. Vật liệu phi kim loại. Mỗi Chương được biên soạn với nội dung gồm: Một số các nội dung cơ bản về...

   77 p hnivc 25/02/2019 502 57

 • Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và nhận biết các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel; Bảo dưỡng và sửa chữa thùng nhiên liệu và các đường ống và bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu); Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp;...

   76 p hnivc 28/11/2021 501 48

 • Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Phân tích được những hiện...

   41 p hnivc 29/03/2021 488 60

 • Giáo trình Mô đun: Kiểm tra - sửa chữa pan ô tô - Nghề Công nghệ ô tô

  Giáo trình Mô đun: Kiểm tra - sửa chữa pan ô tô - Nghề Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa pan ô. Nội dung giáo trình bao gồm 3 chương: Hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống điều khiển hệ thống phanh ABS, hệ thống điều khiển hộp số tự động.

   232 p hnivc 25/02/2019 488 95

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực cung cấp các kiến thức về: Cấu tạo truyền động các đăng; Sửa chữa và bảo dưỡng truyền động các đăng; Cấu tạo cầu chủ động; Sửa chữa và bảo dưỡng cầu chủ động; Cấu tạo bộ vi sai; Sửa chữa và bảo dưỡng bộ vi sai.

   200 p hnivc 27/09/2021 487 93

Hướng dẫn khai thác thư viện số