• Giáo trình Hệ thống lái - Treo

  Giáo trình Hệ thống lái - Treo

  Giáo trình Hệ thống lái - Treo với các mục tiêu chính là Trình bày đầy được các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại hệ thống lái và hệ thống treo ô tô. Giải thích được sơ đồ và nguyên lý hoạt động và nhận dạng các cụm chi tiết của hệ thống lái và hệ thống treo ô tô. Trình bày được cấu tạo các bộ phận của hệ thống lái và hệ thống treo...

   107 p hnivc 29/07/2021 456 71

 • Giáo trình Môn học Điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Môn học Điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Nội dung giáo trình được đề cập một cách có hệ thống kiến thức quan trọng theo chương trình khung 2010 cho môn điện tử cơ bản, ngành công nghệ ôtô. Các chương mục đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định để đảm bảo tính hệ thống chuyên môn. Giáo trình bao gồm: Chương 1: Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử,...

   60 p hnivc 25/02/2019 456 104

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô) gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tĩnh học; Động học; Sức bền vật liệu; Các chi tiết máy truyền động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hnivc 26/12/2021 444 83

 • Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Sau khi học xong Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản này người học có khả năng: Sử dụng được ê tô bàn, búa tay, đục, dũa, cưa, các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo kiểm nguội cơ bản thành thạo. Vận hành được máy mài, máy khoan đúng trong quá trình thực hành theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về an toàn. Hình thành được các...

   70 p hnivc 26/12/2021 440 45

 • Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và nhận biết các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel; Bảo dưỡng và sửa chữa thùng nhiên liệu và các đường ống và bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu); Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp;...

   76 p hnivc 28/11/2021 438 48

 • Giáo trình MH 10: Vật liệu - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình MH 10: Vật liệu - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình Vật liệu với mong muốn giáo trình này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên nắm vững hơn kiến thức về ô tô. Cơ ứng dụng được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm ba chương: Chương 1. Nhôm và hợp kim nhôm, chương 2. Gang và thép, chương 3. Vật liệu phi kim loại. Mỗi Chương được biên soạn với nội dung gồm: Một số các nội dung cơ bản về...

   77 p hnivc 25/02/2019 438 57

 • Giáo trình Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô

  Giáo trình Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô

  (NB) Giáo trình "Mô đun: Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Nghề: Công nghệ ô tô" với kết cấu nội dung gồm 9 bài học nhằm làm rõ các vấn đề về: Khái niệm chung về phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô; chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô; chẩn đoán kỹ thuật cơ cấu khuỷu trục thanh truyền, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ...

   87 p hnivc 25/02/2019 435 77

 • Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Phân tích được những hiện...

   41 p hnivc 29/03/2021 432 59

 • Giáo trình Linh kiện điện tử ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Linh kiện điện tử ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Linh kiện điện tử ô tô giúp người đọc nhận biết ký hiệu, hình dạng, cực tính các loại linh kiện. Xác định giá trị của các linh kiện. Phân tích được hoạt động của linh kiện. Tra cứu được các thông số kỹ thuật một số linh kiện thông dụng.

   68 p hnivc 26/05/2021 431 76

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và thông số trạng thái của môi; Môi chất và sự truyền; Các quá trình nhiệt động của môi chất; Chu trình nhiệt động của động cơ.

   88 p hnivc 28/11/2021 429 54

 • Giáo trình Hệ thống truyền động (Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô)

  Giáo trình Hệ thống truyền động (Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô)

  Nội dung Giáo trình Hệ thống truyền động gồm các bài như sau: Bố trí chung trên ô tô; Bảo dưỡng sửa chữa bộ ly hợp trên ô tô; Bảo dưỡng sửa chữa hộp số thường; Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động; Bảo dưỡng sửa chữa truyền động cardan; Bảo dưỡng sửa chữa cầu - vi sai.

   99 p hnivc 29/07/2021 428 98

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk

  Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - Cao đẳng nghề Đắk Lắk" cung cấp những kiến thức quan trọng của ngành công nghệ ô tô. Nội dung giáo trình gồm có 4 phần chính đó là: 1 - Hệ thống treo trên ô tô, 2 - Bảo dưỡng hệ thống treo, 3 - Sửa chữa hệ thống treo, 4 - Bảo dưỡng và sửa chữa khung xe, thân vỏ xe. Mời các bạn đọc cùng...

   55 p hnivc 25/02/2019 428 58

Hướng dẫn khai thác thư viện số