• Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cơ cấu tổ chức và hoạt động của đại lý ô tô. Mô tả được chức năng và nhiệm vụ của các chức danh của phòng dịch vụ ô tô. Giải thích được mô hình quy trình hoạt động của dịch vụ ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

   35 p hnivc 25/02/2022 33 2

 • Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô giúp sinh viên có được kiến thức bao quát về cách tổ chức quản lý của cả đại lý bao gồm bộ phận bán hàng và bộ phận dịch vụ, qua đó sinh viên có thể vận dụng để phát triển bản thân ở các đại lý của TOYOTA và các đại lý khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây.

   38 p hnivc 25/02/2022 28 2

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng, phân loại hộp số tự động trên ô tô; Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ phận, cụm chi tiết của hộp số tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây.

   107 p hnivc 25/02/2022 55 3

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động nhằm giúp học sinh – sinh viên trực tiếp thực hiện thao tác trên mô hình động cơ thực để có thể quan sát, kiểm tra tín hiệu của các cảm biến trên động cơ tìm ra nguyên lý làm việc của từng hệ thống phán đoán, xử lý hư hỏng và tiếp thu bài học dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo...

   51 p hnivc 25/02/2022 58 3

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết và cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện trên động cơ phun xăng. Hướng dẫn các phương pháp tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các cụm chi tiết của hệ thống nhiên liệu, hệ thống đánh lửa và các cảm...

   168 p hnivc 25/02/2022 49 2

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể kiểm tra và đánh giá đúng tình trạng hoạt động của các hệ thống tiện nghi trên ô tô; Xác định được các hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa phù hợp, đúng yêu cầu kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

   91 p hnivc 25/02/2022 46 2

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tiện nghi trên ô tô trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện của hệ thống tiện nghi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây.

   41 p hnivc 25/02/2022 46 2

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Phân tích được các nguyên nhân hư hỏng và lựa chọn được biện pháp khắc phục trên hệ thống điều hòa không khí trên ô tô.

   100 p hnivc 25/02/2022 46 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trong ô tô. Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trong ô tô. Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS trong ô tô.

   45 p hnivc 25/02/2022 48 2

 • Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Quản lý dịch vụ ô tô giúp sinh viên có được kiến thức bao quát về cách tổ chức quản lý của cả đại lý bao gồm bộ phận bán hàng và bộ phận dịch vụ, qua đó sinh viên có thể vận dụng để phát triển bản thân ở các đại lý của TOYOTA và các đại lý khác.

   73 p hnivc 25/02/2022 43 1

 • Giáo trình Ô tô và ô nhiễm môi trường (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Ô tô và ô nhiễm môi trường (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng 9+)

  Giáo trình Ô tô và ô nhiễm môi trường gồm có bảy bài: Bài 1: Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí xả động cơ đốt trong, Bài 2: Qui trình đo các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô, Bài 3: Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong, Bài 4: Cơ chế hình thành CO và HC trong quá trình cháy của động cơ đốt trong, Bài 5: Cơ chế hình thành...

   55 p hnivc 25/02/2022 39 1

 • Giáo trình Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo dưỡng bơm xăng và vòi phun; Các cảm biến trong động cơ phun xăng; Hệ thống đánh lửa ESA và các điều khiển khá; Kiểm tra, sửa chữa động cơ phun xăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p hnivc 20/01/2022 390 74

Hướng dẫn khai thác thư viện số