• Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô, Hàn)

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô, Hàn)

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm lý thuyết và thực hành (bài tập) của 3 chương: Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép; Hệ thống dung sai lắp ghép; Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí.

   89 p hnivc 28/11/2021 344 68

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo dưỡng và sửa chữa hệt thống khởi động; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p hnivc 28/11/2021 335 89

 • Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phân phối khí (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phân phối khí (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phân phối khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhận dạng, tháo lắp hệ thống phân phối khí; Sửa chữa nhóm xu páp; Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp; Sửa chữa con đội và trục cam; Sửa chữa bộ truyền động trục cam; Bảo dưỡng hệ thống phân phối khí.

   48 p hnivc 28/11/2021 364 69

 • Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan chung về ôtô; Động cơ 4 kỳ và 2 kỳ; Động cơ nhiều xi lanh; Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết; Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi thiết bị mài mòn; Làm sạch và kiểm tra chi tiết.

   54 p hnivc 28/11/2021 385 49

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phanh ô tô; Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh thuỷ lực; Hệ thống phanh dẫn động khí nén; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh khí; Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phanh tay;...

   81 p hnivc 28/11/2021 414 69

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định động cơ (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định động cơ (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định động cơ cung cấp cho người học những kiến thức như: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ; Sửa chữa xy lanh; Sửa chữa nhóm pít tông; Sửa chữa nhóm thanh truyền; Sửa chữa nhóm...

   78 p hnivc 28/11/2021 362 39

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và nhận biết các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel; Bảo dưỡng và sửa chữa thùng nhiên liệu và các đường ống và bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu); Bảo dưỡng và sửa...

   155 p hnivc 28/11/2021 406 100

 • Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và nhận biết các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel; Bảo dưỡng và sửa chữa thùng nhiên liệu và các đường ống và bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu); Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp;...

   76 p hnivc 28/11/2021 438 48

 • Bài giảng Công nghệ khí nén-thủy lực ứng dụng (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Bài giảng Công nghệ khí nén-thủy lực ứng dụng (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Bài giảng Công nghệ khí nén-thủy lực ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng khí nén; Hệ thống truyền động bằng khí nén; Khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực; Cấu tạo hệ thống truyền động bằng thủy lực.

   97 p hnivc 28/11/2021 378 106

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và thông số trạng thái của môi; Môi chất và sự truyền; Các quá trình nhiệt động của môi chất; Chu trình nhiệt động của động cơ.

   88 p hnivc 28/11/2021 429 54

 • Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản cung cấp kiến thức về: Cắt ren trong, cắt ren ngoài bằng bàn ren và ta rô; Vận hành máy khoan bàn; Mài mũi khoan; Khoan lỗ; Cắt kim loại bằng cưa tay; Cạo rà kim loại;...

   128 p hnivc 27/09/2021 387 90

 • Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa - Nghề: Công nghệ ôtô

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa với các nội dung chính được trình bày như sau: Nhận dạng ô tô; Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết; Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn; Làm sạch và kiểm tra chi tiết; Nhận dạng chủng loại động cơ đốt trong.

   85 p hnivc 27/09/2021 420 74

Hướng dẫn khai thác thư viện số