• Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ; Sửa chữa xy lanh;...

   105 p hnivc 23/04/2023 0 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sữa chữa điện động cơ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sữa chữa điện động cơ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa điện động cơ ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p hnivc 27/01/2023 20 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhận dạng hệ thống truyền lực; Bảo dưỡng và sửa chữa ly hợp; Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số; Bảo dưỡng và sửa chữa các đăng; Bảo dưỡng và sửa chữa cầu chủ động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p hnivc 27/01/2023 17 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản; Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật; Bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hnivc 27/01/2023 18 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Trình bày được đặc điểm, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số loại vật liệu cơ khí và vật liệu điện thường dùng; trình bày được đặc điểm, tính chất của một số loại nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn thường dùng. Mời các...

   36 p hnivc 27/01/2023 15 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Trình bày được các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận trong hệ thống phanh ABS; Phân tích được những hiện...

   129 p hnivc 27/01/2023 13 0

 • Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ và nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ và nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ và nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhiên liệu động cơ xăng; Nhiên liệu động cơ diezel; Một số loại nhiên liệu khác; Dầu bôi trơn; Mỡ bôi trơn; Nước làm mát động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p hnivc 27/01/2023 13 0

 • Giáo trình Kiểm tra và sửa chữa Pan ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm tra và sửa chữa Pan ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm tra và sửa chữa Pan ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sửa chữa PAN động cơ xăng dùng chế hòa khí; Sửa chữa PAN động cơ diesel; Sửa chữa PAN của hệ thống điện ôtô; Sửa chữa PAN gầm ôtô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p hnivc 27/01/2023 15 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhận dạng, tháo lắp hệ thống phân phối khí; Bảo dưỡng hệ thống phân phối khí; Sửa chữa nhóm xu páp; Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp; Sửa chữa con đội và trục cam; Sửa chữa bộ truyền động trục cam. Mời...

   115 p hnivc 27/01/2023 17 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đánh lửa; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng – tín hiệu, khởi động, cung cấp điện; Bảo dưỡng, sửa chữa ly hợp; Bảo dưỡng, sửa...

   51 p hnivc 27/01/2023 14 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ thống phanh ô tô; Bảo dưỡng dẫn động phanh dầu; Bảo dưỡng cơ cấu phanh dầu; Hệ thống phanh hơi; Bảo dưỡng dẫn động phanh hơi; Bảo dưỡng cơ cấu phanh hơi; Bảo dưỡng cơ cấu phanh tay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hnivc 27/01/2023 14 0

 • Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chẩn đoán kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ ô tô; Chẩn đoán kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí; Chẩn đoán kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống bôi trơn và làm mát;Chẩn đoán kiểm tra hệ thống...

   80 p hnivc 27/01/2023 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số