• Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 378 54

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 330 48

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 357 50

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 383 56

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 352 41

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 383 62

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 388 55

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/01/2021 377 38

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/01/2021 406 95

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT09

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT09

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT09 sẽ giúp sinh viên nắm được các kiến thức về cơ khí ô tô. Từ đó, giúp các bạn ôn tập kiến thức tốt hơn để có sự chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

   3 p hnivc 26/05/2020 379 96

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT10

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT10

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT10 dành cho các bạn chuyên ngành cơ khí ô tô. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p hnivc 26/05/2020 338 56

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 402 50

Hướng dẫn khai thác thư viện số