Bộ sưu tập tuyển tập sách, giáo trình về Đối mới giáo dục

Bộ sưu tập tuyển tập sách, giáo trình về Đối mới giáo dục giới thiệu tới bạn giáo trình, sách có nội dung đổi mới phương pháp học tập, giảng dạy giúp cá nhân đã đang và sẽ trở thành cán bộ giáo dục, giáo viên giảng dạy, giáo viên dạy nghề...nắm bắt được xu thế xu thế, phương pháp hay cụ thể hơn về chiến lược để phát triển nền giáo dục Việt Nam.
Tài liệu trong bộ sưu tập