• Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tháo, lắp, nhận dạng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí); Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel; Nhiệm vụ, cấu tạo các bộ phận của hệ thống...

   76 p hnivc 23/04/2023 7 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động; Kỹ thuật tháo - lắp hộp số tự động; Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hộp số tự động; Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động. Mời các bạn...

   120 p hnivc 23/04/2023 5 1

 • Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp kiểm tra nhận dạng tổng quát; Kiểm tra hệ thống truyền lực; Kiểm tra hệ thống treo; Kiểm tra hệ thống phanh; Kiểm tra hệ thống điện và tín hiệu an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hnivc 23/04/2023 9 2

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tháo, lắp, nhận dạng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí). Bài 2: Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel Bài 3: Nhiệm vụ, cấu tạo các bộ phận...

   73 p hnivc 23/04/2023 6 1

 • Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ, nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ, nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ, nước làm mát (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: trình bày được thành phần, tính chất, tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu dầu mỡ; trình bày được trị số xêtan, ốc tan trong nhiên liệu và sự bắt cháy của nhiên liệu; giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến sức...

   123 p hnivc 23/04/2023 3 1

 • Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan chung về ô tô; Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong; Nguyên lý làm việc động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ; Động cơ nhiều xy lanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hnivc 23/04/2023 6 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động; phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và trình bày các phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa hộp số tự động. Mời...

   121 p hnivc 23/04/2023 5 1

 • Giáo trình Kỹ thuật lái xe ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - CĐ/TC) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vị trí tác dụng các bộ phận chủ yếu trong buồng lái xe ô tô; Kỹ thuật lái xe cơ bản; Tập lái xe tại chỗ số nguội; Tập lái xe tại chỗ số nóng; Tập lái xe trong bãi phẳng; Tập lái xe trong hình số 3, số 8. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hnivc 23/04/2023 7 1

 • Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật kiểm định ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Trình bày được các thông số kỹ thuật, các hạng mục cần kiểm định, quy trình thực hiện kiểm định và các tiêu chuẩn sử dụng trong kiểm định ô tô; Nêu được chức năng và phương pháp sử dụng các thiết bị để kiểm định ô...

   58 p hnivc 23/04/2023 3 1

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ xe (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ xe (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ xe (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: trình bày được quy trình kiểm tra, sửa chữa phục hồi khung vỏ xe ô tô; Trình bày được công dụng của sơn ô tô, các thành phần và các loại sơn ô tô; Trình bày được các kỹ thuật chuẩn bị bề mặt, kỹ thuật pha màu,...

   133 p hnivc 23/04/2023 3 1

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa phun dầu điện tử được biên soạn gồm các nội dung chính sau: trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp điều khiển bằng điện tử; Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm cao áp tập trung PE, VE điều khiển bằng điện tử; Vẽ được sơ đồ cấu tạo và nêu được nguyên tắc hoạt...

   62 p hnivc 23/04/2023 3 1

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa phục hồi khung vỏ (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về khung vỏ xe ô tô; Sửa chữa phục hồi khung vỏ xe; Tổng quan về sơn ô tô; Kỹ thuật sơn ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hnivc 23/04/2023 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số