• Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 342 83

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 401 62

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2020 317 41

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT04

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT04

  Nhằm mục đích giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc ôn tập tốt nghiệp chuyên cơ khí ô tô môn Lý thuyết chuyên môn nghề giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT04.

   4 p hnivc 27/04/2020 398 82

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT03

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT03

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT03 dành cho các bạn chuyên ngành cơ khí ô tô. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi để nắm bắt nội dung chi tiết.

   3 p hnivc 27/04/2020 352 65

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT05

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT05

  Nhằm mục đích giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc ôn tập tốt nghiệp Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT05.

   3 p hnivc 27/04/2020 358 69

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT01

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT01

  Mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT01 sau đây để biết được cách thức làm bài đối với những câu hỏi trong đề thi Lý thuyết chuyên môn của nghề.

   3 p hnivc 27/04/2020 333 59

 • Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT02

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT02

  Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá I (2007-2010) môn Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA OTO-LT02 giúp các bạn biết được đáp án đúng của đề thi. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức tốt hơn để có sự chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

   3 p hnivc 27/04/2020 400 40

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/03/2020 353 82

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/03/2020 391 42

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/03/2020 392 54

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT4)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT4)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT4) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/03/2020 314 64

Hướng dẫn khai thác thư viện số