• Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề) nhằm giúp học viên: trình bày được đặc điểm, tính chất cơ lý, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí như: gang, thép cacbon, thép hợp kim, hợp kim cứng, kim loại màu, vật liệu phi kim, dung dịch trơn nguội;... Phần 1 của giáo trình có nội...

   75 p hnivc 23/07/2022 32 0

 • Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp sinh viên giải thích được những ưu điểm khi dùng AutoCAD thực hiện bản vẽ trong chuyên ngành cơ khí; trình bày được các phương pháp vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, elip, đa giác...), các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ...

   74 p hnivc 23/06/2022 105 2

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được công dụng và phạm vi sử dụng của các loại dụng cụ gia công cầm tay của nghề; lựa chọn được các loại giũa, đục và các dụng cụ cần thiết phù hợp cho gia công nguội cơ bản; xác định được chuẩn vạch dấu, chuẩn...

   101 p hnivc 23/06/2022 43 1

 • Giáo trình Phay bánh răng côn răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng côn răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng côn răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được nguyên lý hình thành bánh răng côn răng thẳng; xác định được các thông số chủ yếu của bánh răng côn răng thẳng; trình bày được phương pháp phay bánh răng côn răng thẳng trên máy phay vạn năng và yêu cầu...

   45 p hnivc 23/06/2022 65 1

 • Giáo trình Phay bánh răng trụ răng nghiêng – răng xoắn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng trụ răng nghiêng – răng xoắn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng trụ răng nghiêng – răng xoắn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn; chọn được dao phay mô đun khi gia công bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn; phân tích được phương pháp phay trên máy phay đứng,...

   55 p hnivc 23/06/2022 58 1

 • Giáo trình Phay bánh răng trụ răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng trụ răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay bánh răng trụ răng thẳng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các nguyên lý gia công bánh răng; xác định được các thông số động học cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng; phân biệt được dao phay mô đun và dao phay lăn răng, dao xọc răng; chọn được dao phay mô đun khi gia công bánh răng trụ răng...

   53 p hnivc 23/06/2022 46 1

 • Giáo trình Phay CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: lập được chương trình phay CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy phay vạn năng và máy phay CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa khi phay trên máy phay...

   71 p hnivc 23/06/2022 58 1

 • Giáo trình Phay ly hợp vấu, then hoa (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay ly hợp vấu, then hoa (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay ly hợp vấu, then hoa (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được những đặc điểm cơ bản của then hoa, ly hợp vấu; xác định được yêu cầu kỹ thuật khi phay then hoa, ly hợp vấu; sử dụng được đầu chia độ vạn năng; vận hành được máy phay đúng quy trình quy phạm để gia công then hoa, ly hợp vấu đạt...

   104 p hnivc 23/06/2022 56 1

 • Giáo trình Phay, bào rãnh chốt đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay, bào rãnh chốt đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Phay, bào rãnh chốt đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao bào góc; trình bày được các các thông số hình học của dao phay góc; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay góc; mài được dao bào góc đạt lưỡi cắt thẳng, đúng...

   67 p hnivc 23/06/2022 58 1

 • Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: rrình bày được các các thông số hình học của dao tiện rãnh, cắt đứt và các yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; mài được dao tiện rãnh,...

   37 p hnivc 23/06/2022 38 1

 • Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện vạn năng vá máy tiện CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục khi tiện trên máy...

   80 p hnivc 23/06/2022 58 1

 • Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: phân tích được các đặc điểm cơ bản của chi tiết lệch tâm, mặt định hình; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện lệch tâm, tiện định hình; lập được tiến trình công nghệ khi tiện lệch tâm, tiện định hình; chọn, tra bảng được chế độ...

   78 p hnivc 23/06/2022 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số