• Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm về dung sai và ý nghĩa của hệ thống dung sai lắp ghép TCVN ( Tiêu chuẩn việt Nam); Trình bày được các đặc điểm, và ký hiệu của mối ghép; Phát biểu được công dụng, nguyên lý và phương pháp đo của các dụng cụ đo thông dụng trong...

   61 p hnivc 22/08/2022 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Kỹ thuật điện (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về lý thuyết mạch điện và các phương pháp phân tích mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p hnivc 22/08/2022 28 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình An toàn lao động với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được mục đích, nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động Phát biểu được các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong ngành cơ khí, an toàn điện, thiết bị nâng hạ và phòng chống cháy nổ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hnivc 22/08/2022 26 1

 • Giáo trình Lập trình CAD-CAM-CNC căn bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình CAD-CAM-CNC căn bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình CAD-CAM-CNC căn bản với mục tiêu giúp các bạn có thể đọc hiểu được bản vẽ chi tiết (bản vẽ chế tạo). Lập được quy trình công nghệ gia công theo bản vẽ chi tiết cho máy CNC. Lựa chọn được các thông số gia công (chế độ cắt) phù hợp để gia công trên máy CNC. Xuất được chương trình NC cho máy phay và tiện CNC. Mời các...

   63 p hnivc 22/08/2022 21 1

 • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các thông số cơ bản của mặt côn; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn; phân tích được các phương pháp tiện côn; vận hành được máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật,...

   60 p hnivc 23/07/2022 35 0

 • Giáo trình Tiện ren truyền động (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện ren truyền động (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện ren truyền động (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng). Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng: xác định được các thông số của ren vuông, ren thang đầy đủ và chính xác; chọn được dao tiện ren vuông, ren thang ngoài và trong đúng với công nghệ; mài sửa được dao tiện ren vuông, ren thang phù hợp với yêu cầu gia công; chọn chế...

   68 p hnivc 23/07/2022 31 0

 • Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các phương pháp tiện có gá lắp phức tạp; gá lắp được phôi trên giá đỡ đi động, cố định, trên ke có cân bằng máy, trên xe dao đạt yêu cầu; vận hành được máy tiện đúng quy trình, quy phạm để tiện trục dài kém cứng vững...

   44 p hnivc 23/07/2022 33 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình "Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" cung cấp những phần lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: quá trình sản xuất và quá trình công nghệ; gá đặt chi tiết gia công; độ chính...

   98 p hnivc 23/07/2022 35 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình "Công nghệ chế tạo máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" cung cấp những phần lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: gia công mặt phẳng; gia công mặt ngoài tròn xoay; gia công mặt trong tròn xoay; gia công...

   105 p hnivc 23/07/2022 32 0

 • Giáo trình Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình "Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" cung cấp những kiến thức cơ sở cho người học về nguyên lý cấu tạo, động học, động lực học của cơ cấu và máy; những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy; tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản. Phần 1 của...

   99 p hnivc 23/07/2022 35 0

 • Giáo trình Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 2 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình "Nguyên lý - Chi tiết máy (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" cung cấp những kiến thức cơ sở cho người học về nguyên lý cấu tạo, động học, động lực học của cơ cấu và máy; những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy; tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản. Phần 2 của...

   135 p hnivc 23/07/2022 35 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề): Phần 1 - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Vật liệu cơ khí (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề) nhằm giúp học viên: trình bày được đặc điểm, tính chất cơ lý, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí như: gang, thép cacbon, thép hợp kim, hợp kim cứng, kim loại màu, vật liệu phi kim, dung dịch trơn nguội;... Phần 1 của giáo trình có nội...

   69 p hnivc 23/07/2022 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số