• Giáo trình Dung sai – Đo lường kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp & Cao đẳng nghề)

  Giáo trình Dung sai – Đo lường kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp & Cao đẳng nghề)

  Giáo trình Dung sai – Đo lường kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Cao đẳng nghề) trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về cơ khí, giúp sinh viên hiểu được bản chất các mối lắp ghép, hiểu được cấu tạo và biết cách sử dụng một số dụng cụ đo thông dụng, một trong những kỹ năng rất quan trọng của người thợ sửa chữa.

   158 p hnivc 26/11/2022 0 0

 • Giáo trình Gia công trên máy mài (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Gia công trên máy mài (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ CĐ/TC)

  Giáo trình Gia công trên máy mài gồm các nội dung chính sau: Vận hành máy mài phẳng; Mài mặt phẳng trên máy mài phẳng; Vận hành máy máy mài tròn ngoài; Mài trụ ngoài trên máy mài tròn vạn năng; Mài mặt côn ngoài trên máy mài tròn vạn năng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hnivc 23/10/2022 6 0

 • Giáo trình Phay bánh răng, thanh răng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Phay bánh răng, thanh răng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Phay bánh răng, thanh răng gồm các nội dung chính sau: Đầu phân độ vạn năng; Phay đa giác; Thông số động học của bánh răng trụ răng thẳng; Phay bánh răng trụ răng thẳng; Phay thanh răng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hnivc 24/09/2022 21 0

 • Giáo trình Tiện phay CNC (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện phay CNC (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng)

  Giáo trình Tiện phay CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể lập được chương trình tiện phay CNC trên phần mềm điều khiển FANUC. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện ,phay vạn năng và máy tiện, phay CNC. Khai báo và thiết lập được chính xác các thông số cơ bản máy tiện - phay CNC, chọn chế độ cắt khi gia công hợp lý, khai báo được các...

   144 p hnivc 22/08/2022 37 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren tam giác cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hnivc 22/08/2022 36 0

 • Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Nội dung chính của giáo trình được chia thành 07 bài, bao gồm các nội dung: Tiện trục lệch tâm gá trên mâm cặp 4 chấu; Tiện bạc lệch tâm bằng phương pháp gá trên mâm 4 chấu; Tiện bạc lệch tâm gá trên mâm cặp ba vấu tự định tâm; Tiện mặt định hình bằng cách phối hợp hai chuyển động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hnivc 22/08/2022 34 0

 • Giáo trình Tiện ren vuông (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren vuông (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren vuông với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren vuông và thang; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren vuông ngoài và trong; Xác định được các thông số cơ bản của ren vuông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hnivc 22/08/2022 34 0

 • Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt - tiện lỗ (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt - tiện lỗ (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt - tiện lỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao tiện rãnh, dao cắt đứt – Mài dao tiện rãnh, dao cắt đứt; Tiện rãnh; Tiện cắt đứt; Mũi khoan-mài mũi khoan; Khoan lỗ trên má tiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hnivc 22/08/2022 45 0

 • Giáo trình Tiện ren thang (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren thang (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Tiện ren thang với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren thang; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren thang ngoài và trong; Xác định được các thông số cơ bản của ren thang. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hnivc 22/08/2022 33 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học; Hệ lực phẳng đồng quy; Momen của một lực đối với một điểm- Ngẫu lực; Trọng tâm của vật rắn – tính ổn định cân bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hnivc 22/08/2022 37 0

 • Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Autocad cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung; thiết lập bản vẽ; các lệnh vẽ cơ bản; làm việc với lớp đối tượng; tạo và in bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p hnivc 22/08/2022 34 0

 • Giáo trình Đồ gá (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Đồ gá (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

  Giáo trình Đồ gá cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đồ gá; phương pháp định vị và các chi tiết định vị; phương pháp kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt; phương pháp thiết kế đồ gá; đồ gá trên máy cắt kim loại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p hnivc 22/08/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số