• Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ...

   178 p hnivc 27/02/2023 8 0

 • Giáo trình Kỹ thuật nguội (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật nguội (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật nguội (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình nhằm giúp sinh viên, học sinh phân biệt được các trang thiết bị, dụng cụ của nghề Nguội; biết sử dụng thành thạo máy khoan, máy mài, giũa, cưa, uốn, nắn, khoan, cắt ren;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p hnivc 27/02/2023 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật số (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật số (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật số (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình kết cấu gồm 7 bài, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đại cương; FLIP – FLOP; mạch logic MSI; mạch đếm và thanh ghi; họ vi mạch TTL – CMOS; bộ nhớ; kỹ thuật ADC – DAC;... Mời các bạn cùng tham...

   133 p hnivc 27/02/2023 7 0

 • Giáo trình Lắp đặt điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Lắp đặt điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Lắp đặt điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản; lắp đặt được các công trình điện công nghiệp; kiểm tra và thử mạch; phát...

   151 p hnivc 27/02/2023 7 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xung (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật xung (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật xung (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình kết cấu gồm 4 bài, cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; biến đổi dạng sóng dùng mạch RLC; mạch xén – mạch kẹp; mạch dao động đa hài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hnivc 27/02/2023 9 0

 • Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình kết cấu gồm 2 bài, cung cấp cho học viên kiến thức về thiết bị cấp nhiệt, thiết bị sử dụng động cơ điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hnivc 27/02/2023 7 0

 • Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình kết cấu gồm 6 bài, cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung hệ thống trang bị điện – điện tử; các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử; tự động khống...

   130 p hnivc 27/02/2023 11 0

 • Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Học xong môn học này, học viên có năng lực: nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn đã nêu trong nội dung bài đã học; phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng...

   122 p hnivc 27/02/2023 8 0

 • Giáo trình Truyền động điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Truyền động điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Truyền động điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được chia thành 10 bài như sau: bài 1 - Khái quát về hệ truyền động điện; bài 2 - Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện; bài 3 - Điều khiển tốc độ truyền động điện; bài...

   162 p hnivc 27/02/2023 8 0

 • Giáo trình Vẽ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được kết cấu gồm có 4 bài: bài 1 - Khái quát về vẽ điện; bài 2 - Các tiêu chuẩn bản vẽ điện; bài 3 - Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện; bài 4 - Vẽ sơ đồ điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p hnivc 27/02/2023 7 0

 • Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Mạng truyền thông công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp; trình bày được các chuẩn truyền thông; trình bày được nguồn gốc nhiễu và...

   164 p hnivc 27/02/2023 8 0

 • Giáo trình Máy điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Máy điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Máy điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) nhằm trang bị cho học viên các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, các chế độ làm việc của máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p hnivc 27/02/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số