• Giáo trình Nguyên lý cắt & dụng cụ cắt - NXB Hà Nội

  Giáo trình Nguyên lý cắt & dụng cụ cắt - NXB Hà Nội

  Giáo trình Nguyên lý cắt & dụng cụ cắt gồm có 11 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về vật liệu làm dao, tiện và dao tiện, quá trình cắt gọt kim loại, lực cắt khi tiện, nhiệt cắt và sự mòn dao, tốc độ cắt cho ghép - lựa chọn thông số cắt, bào và xọc, khoan - khoét - doa, phay, truốt, mài.

   129 p hnivc 24/08/2019 386 90

 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề

  Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề

  Nội dung tài liệu nhằm bồi dưỡng giáo viên dạy nghề giúp các bạn sinh viên trang bị các kiến thức về an toàn lao động, các kiến thức chung về máy cắt, đồ cắt, dao cắt, quy trình công nghệ, phương pháp gia công,...Các bạn tham khảo để nghiên cứu kỹ hơn các nội dung đó.

   34 p hnivc 24/08/2019 403 61

 • Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Phạm Đình Tân

  Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Phạm Đình Tân

  Nội dung của cuốn giáo trình đề cập đến các vấn đề trọng tâm như: quá trình cắt gọt kim loại, lực cắt khi tiện, lựa chọn thông số cắt… Các bạn có thể tham khảo cuốn sách để hoàn thành tốt chương trình học của mình.

   129 p hnivc 24/08/2019 323 67

 • Chương trình khung cao đẳng nghề cắt gọt kim loại

  Chương trình khung cao đẳng nghề cắt gọt kim loại

  Giúp sinh viên sau khi ra trường có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng độc lập. Nắm nội dung chương trình học một các cụ thể nhất. Mời các bạn tham khảo.

   145 p hnivc 18/07/2019 386 55

Hướng dẫn khai thác thư viện số