• Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình...

   4 p hnivc 26/05/2021 12 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình...

   3 p hnivc 26/05/2021 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2012 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình...

   3 p hnivc 26/05/2021 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT38) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT40) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 10 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT39) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 5 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2021 6 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 7 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT37) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 6 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT43) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2021 7 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT5)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT5) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   5 p hnivc 26/05/2021 10 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT6)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT6)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT6) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   4 p hnivc 26/05/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số