• Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT7) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/01/2021 26 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT8) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/01/2021 23 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT44)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT44)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT44) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 27/01/2021 11 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT46) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 27/01/2021 11 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT48) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 27/01/2021 12 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT50)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT50)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT50) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/01/2021 14 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/01/2021 12 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 27/01/2021 14 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT8)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT8) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/01/2021 12 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT9) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 27/01/2021 13 0

 • Đề tốt nghiệp CĐ nghề khóa 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 34 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề tốt nghiệp CĐ nghề khóa 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 34 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 34 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

   7 p hnivc 27/01/2021 19 1

 • Đề tốt nghiệp CĐ nghề khóa 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 36 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề tốt nghiệp CĐ nghề khóa 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 36 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 36 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) dành cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thi tốt.

   6 p hnivc 27/01/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số