• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 5: Form - biểu mẫu

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 5: Form - biểu mẫu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương trong đó nội dung chương 5 đề cập các vấn đề liên quan đến form - biểu mẫu. Nội dung chính của chương này bắt đầu bằng việc giới thiệu về khái niệm, đặc điểm của form, phần tiếp theo hướng dẫn thiết kế form và thiết kế các điều khiển trên form. Phần cuối của chương 5 trình bày...

   40 p hnivc 29/11/2019 242 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 8: Menu

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 8: Menu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương với các nội dung kiến thức tập trung phân tích, khát quát các vấn đề liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Chương 8 với chủ đề Menu trình bày các nội dung sau: Tạo thanh Toolbar, đưa nút lệnh menu vào thanh Toolbar, đưa menu tự tạo vào toolbar. Và những kiến thức liên quan đến...

   9 p hnivc 29/11/2019 241 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 2: Table và relationship

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 2: Table và relationship

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, chủ đề chương 2 là table và relationship. Nội dung chương này trình bày những vấn đề cơ bản về table và relationship. Nội dung cụ thể đề cập đến các vấn đề như một số thuật ngữ trong bảng và liên kết, vấn đề quy ước tên trường, vấn đề các loại dữ liệu, hướng dẫn cách tạo...

   36 p hnivc 29/11/2019 244 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 6: Report - Báo cáo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 6: Report - Báo cáo

  Report - Báo cáo là chủ đề chương 6 của bộ bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của chương này chủ yếu tập trung giới thiệu về báo cáo, hướng dẫn cách tạo báo cáo, trình bày về các thành phần của báo cáo. Bên cạnh đó chương này còn đề cập đến vấn đề sắp xếp và phân nhóm trên báo cáo, vấn đề phân chia báo cáo chính -...

   26 p hnivc 29/11/2019 235 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 1: Giới thiệu về Access

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 1: Giới thiệu về Access

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong đó chương 1 có chủ đề giới thiệu về Access. Nội dung chính của chương 1 chủ yếu được dành để giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Cụ thể là chương này đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, giới thiệu về...

   19 p hnivc 29/11/2019 240 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 7: Macro

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access chương 7: Macro

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương trong đó chương 7 có chủ đề là Macro, đây là tập hợp của một hoặc nhiều thao tác nhằm tạo ra một hoạt động nào đó. Nội dung chương này ngoài trình bày khái niệm macro còn đề cập đến những vấn đề như mở cửa sổ macro, thanh công cụ macro, tạo mạch macro và đưa hành động vào. Bên...

   16 p hnivc 29/11/2019 335 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Chương 3,4: Một số thao tác trên CSDL/ Query

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Chương 3,4: Một số thao tác trên CSDL/ Query

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong chương 3 của bộ bài giảng nội dung chính tập trung giới thiệu hai thao tác cơ bản trên CSDL là import dữ liệu và export dữ liệu. Tiếp theo là chương 4, chương này trình bày những kiến thức về Query, đầu tiên là phần giới thiệu Query. phần tiếp theo đề cập đến các toán tử và biểu...

   94 p hnivc 29/11/2019 223 1

 • Bài giảng Thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web

  Bài giảng Thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web

  Bài giảng thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web có nội dung chính đề cập đến trang Master, đây là trang chính của một website và có cấu tạo gồm các phần là banner quảng cáo ở đầu trang, menu ở phía bên trái trang và phần Footer của trang Web. Nội dung thứ hai trong bài 4 là điều hướng trang web, có 3 vấn đề đặt ra trong phần điều hướng...

   49 p hnivc 29/11/2019 419 95

 • Bài giảng Thiết kế web bài 2: Cơ chế làm việc của CSS

  Bài giảng Thiết kế web bài 2: Cơ chế làm việc của CSS

  Bộ bài giảng thiết kế web do giảng viên đại học FPT biên soạn gồm 7 bài, trong bài 2 này chủ yếu đề cập đến vấn đề cơ chế làm việc của CSS. Nội dung chính của bài học là hướng dẫn cách áp dụng CSS cho trang web, cấu trúc & quy tắc khai báo của CSS, khái niệm và đặc điểm của Pseudo - Class(lớp giả). Ngoài ra bài này còn trình bày về tính kế...

   42 p hnivc 29/11/2019 312 55

 • Bài giảng Thiết kế web bài 3: Bố cục trang web & bảng (table) trên trang web

  Bài giảng Thiết kế web bài 3: Bố cục trang web & bảng (table) trên trang web

  Bài 3: Bố cục trang web & bảng (table) trên trang web là một bài trong bộ bài giảng thiết kế web do giảng viên trường đại học FPT biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy môn học này. Trong bài này nội dung chính trình bày về bố cục web với CSS , cụ thể là đề cập đến mô hình CSS box, làm việc với div và AP div, xếp chồng và xếp gối...

   34 p hnivc 29/11/2019 349 70

 • Bài giảng Thiết kế web bài 6: Làm việc với thành phần mở rộng của CSS3

  Bài giảng Thiết kế web bài 6: Làm việc với thành phần mở rộng của CSS3

  Bài giảng thiết kế web bài có nội dung chính trình bày về vấn đề làm việc với thành phần mở rộng của CSS3. Cụ thể là đề cập những vấn đề liên quan đến việc giới thiệu CSS3 Media Queries, hướng dẫn cách làm việc với CSS3 layout dạng nhiều cột (Multi - columns)và cấu trúc hộp Flex. Phần cuối cùng của bài 6 trình bày chi tiết về CSS3 user interface....

   24 p hnivc 29/11/2019 357 77

 • Bài giảng Thiết kế web bài 5: Bố cục trang cơ bản

  Bài giảng Thiết kế web bài 5: Bố cục trang cơ bản

  Bộ bài giảng thiết kế web gồm 7 bài nhỏ, với chủ đề là bố cục trang cơ bản nội dung bài này tập trung khai thác, phân tích những vấn đề liên quan đến bố cục và thao tác trên Layout. Bài giảng sẽ giúp người đọc tìm hiểu về một số Layout phổ biến, Layout nổi & Layout tuyệt đối. Bên cạnh đó bài 5 còn cung cấp những giải pháp giúp ngăn tràn...

   36 p hnivc 29/11/2019 315 62

Hướng dẫn khai thác thư viện số