• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11260:2015 - ISO 513:2012 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11260:2015 - ISO 513:2012 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11260:2015 quy định sự phân loại và ứng dụng các vật liệu cắt cứng, bao gồm hợp kim cứng gồm kim cương và Bo nitrua dùng cho gia công cắt có phoi và xác lập các ứng dụng của các vật liệu này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hnivc 24/08/2019 267 69

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5185:2015 - ISO 23125:2015 (Xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5185:2015 - ISO 23125:2015 (Xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5185:2015 quy định các yêu cầu và/hoặc các biện pháp để loại bỏ các mối nguy hiểm hoặc giảm thiểu các rủi ro đối với các nhóm máy tiện và trung tâm tiện, được thiết kế để gia công tạo hình kim loại bằng phương pháp cắt gọt.

   93 p hnivc 24/08/2019 284 47

 • Giáo trình Môn đun: Kt sửa chữa máy tính - Quản trị mạng (Trình độ: Cao đẳng nghề)

  Giáo trình Môn đun: Kt sửa chữa máy tính - Quản trị mạng (Trình độ: Cao đẳng nghề)

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Giáo trình Môn đun: Kt sửa chữa máy tính - Quản trị mạng. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên: Sử dụng các công cụ chuẩn đoán và khắc phục các lỗi của PC, xác định chính xác các linh kiện của PC; Mô tả được những hệ kiến trúc và bo mạch giao tiếp của các hệ thống PC, mô phóng được...

   154 p hnivc 18/07/2019 302 3

 • Báo cáo Mô đun 1: Cơ sở kỹ thuật CNC

  Báo cáo Mô đun 1: Cơ sở kỹ thuật CNC

  Mục tiêu của môđun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC” trước hết là bồi dưỡng các giáo viên dạy nghề đã qua chọn lọc. Nó tạo ra các tiền đề cần thiết để triển khai có kết quả các mô đun 2 và 3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hnivc 18/07/2019 332 69

 • Báo cáo Mô đun 2: Kỹ thuật Phay CNC

  Báo cáo Mô đun 2: Kỹ thuật Phay CNC

  Mục tiêu trước hết của mô đun 2 “Kỹ thuật phay CNC” cũng như Mô đun 1 “Cơ sở kỹ thuật CNC” là bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên đã được chọn lọc. Nó tạo tiền đề cần thiết để triển khai thắng lợi mô đun 3 “Kỹ thuật tiện CNC” và khoá bồi dưỡng tăng cường CNC 3 tháng tại EBG, Đức. Giống như Mô đun 1, Mô đun 2 tiếp tục thực...

   42 p hnivc 18/07/2019 349 79

 • Báo cáo Mô đun 3: Kỹ thuật Tiện CNC

  Báo cáo Mô đun 3: Kỹ thuật Tiện CNC

  Nội dung báo cáo gồm có: Nhận xét sơ bộ về công việc; mục tiêu khoá bồi dưỡng Môđun 3: ”Kỹ thuật tiện CNC”; đề cương lý luận dạy học khoá bồi dưỡng Môđun 3; công tác chuẩn bị, triển khai và đánh giá khóa bồi dưỡng ở trường ĐHSPKT Hưng Yên; công tác chuẩn bị khóa bồi dưỡng;...và các nội dung khác. Mời tham khảo.

   60 p hnivc 18/07/2019 299 51

Hướng dẫn khai thác thư viện số