• Giáo trình nghề Hàn - Môn học 08: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Phần 1)

  Giáo trình nghề Hàn - Môn học 08: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Phần 1)

  Phần 1 gồm nội dung các chương: Khái niệm về dung sai - lắp ghép, các loại lắp ghép. Giáo trình được sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề hàn. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến nghề trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hnivc 25/02/2019 321 2

 • Giáo trình nghề Hàn - Môn học 08: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Phần 2)

  Giáo trình nghề Hàn - Môn học 08: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Phần 2)

  Phần 2 gồm nội dung các chương: Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt; các dụng cụ đo lường thông dụng trong chế tạo máy. Giáo trình được sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề hàn. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến nghề trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hnivc 25/02/2019 183 1

 • Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC

  Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC

  Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC được biên soạn nhằm xây dựng một bộ giáo trình thống nhất dùng cho hệ cao đẳng và trung cấp nghề trong nhà trường, phục vụ dành riêng cho hệ trung cấp và cao đẳng nghề đào tạo ngành cắt gọt kim loại, tập trung vào gia công trên máy tiện CNC như: cấu tạo nguyên lý làm việc, ngôn ngữ lập trình và các hình thức...

   84 p hnivc 25/02/2019 178 1

 • Giáo trình nghề Hàn - Môn học 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Phần 2)

  Giáo trình nghề Hàn - Môn học 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Phần 2)

  Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 3 và chương 4. Nội dung phần này trình bày về vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. Giáo trình được sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề Hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của giáo trình.

   10 p hnivc 25/02/2019 320 1

 • Giáo trình nghề Hàn - Môn học 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Phần 1)

  Giáo trình nghề Hàn - Môn học 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Phần 1)

  Phần 1 giáo trình gồm nội dung 2 chương đầu: Bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn. Giáo trình được sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề Hàn. Ngoài đối tượng sinh viên học trung cấp nghề Hàn, thì đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   26 p hnivc 25/02/2019 349 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số