• Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin, đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích tính hiệu quả và rủi ro, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p hnivc 27/04/2020 20 0

 • Giáo trình Sửa chữa điện thoại di động - Nghề: Điện tử dân dụng

  Giáo trình Sửa chữa điện thoại di động - Nghề: Điện tử dân dụng

  Giáo trình Sửa chữa điện thoại di động - Nghề: Điện tử dân dụng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin, khái niệm về phần cứng và phần mềm trong điện thoại di động, linh kiện thuật ngữ và các từ viết tắt trong điện thoại di động, dụng cụ và thiết bị sửa chữa điện thoại di động, sửa chữa điện thoại Nokia...

   265 p hnivc 27/04/2020 36 0

 • Giáo trình Vẽ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình Vẽ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình này được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun đun khác của nghề.

   68 p hnivc 27/04/2020 20 0

 • Giáo trình Khí cụ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình Khí cụ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình này được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun đun khác của nghề.

   110 p hnivc 27/04/2020 46 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 29 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT12) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 27/04/2020 31 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT11) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 32 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT13) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 27/04/2020 16 0

 • Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH13) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   10 p hnivc 27/04/2020 32 0

 • Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14)

  Đề thi thực hành nghề Hàn năm 2012 (Mã đề TH14) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   9 p hnivc 27/04/2020 79 0

 • Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 13 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 13 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 13 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) giúp cho thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đề và ôn tập.

   7 p hnivc 27/04/2020 38 0

 • Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 14 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 14 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 14 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

   6 p hnivc 27/04/2020 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số