• Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH2)

  Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH2)

  Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH2) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành và thời gian thực hiện trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   9 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH4)

  Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH4)

  Đề thi thực hành Điện công nghiệp năm 2012 (Mã đề TH4) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành và thời gian thực hiện trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p hnivc 26/05/2020 3 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT9) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT12)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT12) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT11) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13)

  Đề thi lý thuyết Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề LT13) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 105 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT33) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT45) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hnivc 26/05/2020 2 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi & đáp án lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn năm 2012 (Mã đề LT49) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   4 p hnivc 26/05/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số