Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11260:2015 - ISO 513:2012 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11260:2015 quy định sự phân loại và ứng dụng các vật liệu cắt cứng, bao gồm hợp kim cứng gồm kim cương và Bo nitrua dùng cho gia công cắt có phoi và xác lập các ứng dụng của các vật liệu này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.