Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Điện công nghiệp)

Giáo trình Vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về bản vẽ kỹ thuật; Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí; Các loại hình biểu diễn trên bản vẽ cơ khí; Vẽ quy ước các mối ghép; Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!