Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô) gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật; Vẽ hình học; Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản; Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật; Bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!