Giáo trình Vật liệu điện - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Vật liệu điện nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về : Vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ. Cùng với sự phát triển của điện năng, Vật liệu điện ngày càng phát triển đa dạng và phong phú, đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao năng suất, an toàn cũng như hiệu quả sử dụng điện năng.