Giáo trình Trang bị điện 2 (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

Giáo trình Trang bị điện 2 (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng ở nghề Điện công nghiệp. Giáo trình với mục tiêu nhằm cung cấp các kiến thức về trang bị điện – điện tử, phân tích quá trình công nghệ, phân tích các sơ đồ nguyên lý điển hình của từng loại máy trong các lĩnh vực khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!