Giáo trình Tính toán kết cấu hàn (MĐ: Hàn)

Giáo trình Tính toán kết cấu hàn (MĐ: Hàn) là môn học chuyên ngành hàn mang tính lý thuyết và bài tập thực hành giúp sinh viên tiếp thu và thực hiện các kỹ năng tính toán kết cấu. Mời các bạn cùng tham khảo!