Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đồ họa

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đồ họa với mục tiêu chính là Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai thác và cài đặt. Có số vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh đủ để tham khảo tài liệu phục vụ nghề thiết kế đồ họa.