Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt - tiện lỗ (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

Giáo trình Tiện rãnh, cắt đứt - tiện lỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao tiện rãnh, dao cắt đứt – Mài dao tiện rãnh, dao cắt đứt; Tiện rãnh; Tiện cắt đứt; Mũi khoan-mài mũi khoan; Khoan lỗ trên má tiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!