Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản - Nghề: Công nghệ ôtô (Cao đẳng)

Giáo trình Thực hành Nguội cơ bản gồm các nội dung chính như: Sử dụng ê tô bàn; Đánh búa; Vận hành máy mài 2 đá và mài phẳng mặt đá; Kỹ thuật đục cơ bản; Đục kim loại; Kỹ thuật dũa cơ bản; Dũa mặt phẳng; Vận hành máy khoan bàn;...