Giáo trình Thực hành mạch điện tử cơ bản - Nghề: Công nghệ ô tô - Trình độ: Cao đẳng (Tổng cục dạy nghề)

Giáo trình Thực hành mạch điện tử cơ bản giúp học viên có được những kỹ năng cơ bản về các mạch điện trên ô tô và có kỹ năng thực hiện xử lý một số hư hỏng thông thường của ô tô để đảm bảo kỹ thuật cho ô tô hoạt động.