Giáo trình Thực hành mạch điện cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Thực hành mạch điện cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàn nối linh kiện điện tử bằng mỏ hàn xung, mỏ hàn điện trở; Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò; Lắp mạch điện đèn sợi đốt; Lắp mạch điện đèn huỳnh quang. Mời các bạn cùng tham khảo!