Giáo trình Thiết kế mạch bằng máy tính - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp cho học sinh ngành điện dân dụng được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về các phần mềm thiết kế thông dụng áp dụng trong ngành điện dân dụng. Nội dung bao gồm 4 bài như sau: Cài đặt phần mềm trên máy tính; Vẽ sơ đồ nguyên lý; Vẽ mạch in; Thiết kế hệ thống điện với Autocad.