Giáo trình Thiết bị lạnh gia dụng - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Thiết bị lạnh gia dụng được xây dựng bao gồm 9 bài: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh; Hệ thống lạnh của tủ lạnh; Mạch điện của tủ lạnh; Thay thế rơle điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh; Thay thế và hiệu chỉnh rơle nhiệt tủ lạnh; Thay thế rơle khởi động tủ lạnh; Bảo dưỡng tủ lạnh; Lắp đặt máy điều hoà không khí; Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối.