Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ Cao đẳng) - Phần 2 gồm có 4 bài như sau: Bài 3 - Động cơ điện gia dụng, Bài 4 - Thiết bị điện lạnh, Bài 5 - Thiết bị điều hòa nhiệt độ, Bài 6 - Các loại đèn gia dụng và trang trí. Mời các bạn cùng tham khảo.