Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

Giáo trình thiết bị điện gia dụng được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Giáo trình này được thiết kế gồm 6 bài và được chia thành 2 phần. Phần 1 cung cấp kiến thức về thiết bị cấp nhiệt và máy biến áp gia dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.