Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin với mục tiêu chính là Trang bị được phương pháp luận, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án nói chung và dự án CNTT nói riêng. Hoạch định được những công việc cần chuẩn bị trước khi 1 dự án CNTT hoạt động. Thực hiện được các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án CNTT hoạt động. Tích lũy được một số kinh nghiệm, bài học thực tế của quản lý dự án CNTT ở Việt Nam.