Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

Giáo trình PLC cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các khái niệm về điều khiển lập trình chính xác theo nội dung đã học; trình bày cấu trúc và phương thức hoạt động của một PLC chính xác theo nội dung đã học; các thành phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.