Giáo trình nghề Hàn - Môn học 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Phần 2)

Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 3 và chương 4. Nội dung phần này trình bày về vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. Giáo trình được sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề Hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của giáo trình.