Giáo trình mô đun Mạch điện (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ cao đẳng)

Giáo trình mô đun Mạch điện được xây dựng trên cơ sở kế thừa những tài liệu đang được giảng dạy tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng. Giáo trình gồm 4 bài, tập trung ở các nội dung: Các khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều một pha, mạch điện xoay chiều ba pha.